Search

Help

Page 3 of 4. Showing 40 results (0.03 seconds)

 1. medgivande via hemsida-användarmanual.pdf

  BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta oss: www.bgc.se/kontaktaoss Hitta information snabbt och enkelt på webben! Besök gärna vår webbsida
  Dokumentation / … / Medgivande via hemsidaSep 26, 2011
 2. Inpasseringstyper

  till en läsare med inpasseringsrättigheter, brp.entrySale.port=exempelport. Statistik Statistik > Besök > Besöksstatistik per typ. Statistiken redovisar
  DokumentationFeb 17, 2014
 3. Personkortet - Marknad

  samtal eller besök, brev in/ut. Det går att få ut statistik både per person och typ och allt. Se även Marknadsaktiviteter (statistik). Vad betyder ikonerna
  DokumentationMar 06, 2018
 4. BG2616.pdf

  Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 2 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta oss: www.bgc.se/kontaktaoss Hitta information snabbt och enkelt på webben! Besök gärna vår
 5. Utnyttja avtal/förbeställning som befintlig kund

  besök, så kommer priset som presenteras i steget för produkten vara inklusive rabatt. Är det däremot konfigurerat på ett sådant sätt att kunden måste besöka
  BRP OnlineDec 07, 2017
 6. Utbildning - Medgivanden, debiteringar (AG & vanliga abonnemang)

  autogirofakturor som saknar täckning Efterfakturering av loggkort Gå igenom hur klippkort kan användas för att logga en kunds besök för senare fakturering.
  DokumentationSep 15, 2016
 7. Inställningar Internetbokning

  användaren möjlighet att byta till ett annat språk (svenska, norska eller engelska). Om användaren byter språk sparas valet och används vid nästa besök. Valet
  DokumentationNov 29, 2019
 8. Snabbtangenter

  bokningsschemat. F6 Visa besök. Kundhantering F8 Sök organisation. F9 Sök kund. Ctrl-F9 Sök kund mha kortläsare eller att manuellt
  DokumentationMay 13, 2019
 9. Begreppslista

  avbokningar. Avbokningsregel Hanterar avbokningsavgifter som debiteras era kunder om de avbokar. B Beställning Består av en eller flera bokningar. Besök Inpasseringar som behandlas som ett besök är: första inpasseringen per abonnemang och dag. första inpasseringen per entré och dag. alla inpasseringar där
  DokumentationFeb 06, 2013
 10. 22

  Nyheter i version 22 Kundregister I avancerat urval på personer går det nu att söka på Senaste besök samt Debiterat tom. och Bundet tom. på abonnemang. Det går även att söka på värdekortsinnehav. Det går inte att radera en person som har ett aktivt abonnemang. Bokning Det går att flytta
  DokumentationMar 23, 2007