Search

Help

Page 1 of 5. Showing 41 results (0.013 seconds)

 1. Besök

  sstatistiken visar de inpasseringar som definieras som ett besök: Första passeringen per abonnemang och dag Första passeringen per entré och dag Alla passeringar där klipp dragits från ett klippkort Avvikelser: Om man passerar via en UT-läsare nollas besöket och det blir ett nytt besök vid nästa IN-passering
  DokumentationJun 01, 2017
 2. Rapportförklaring

  Unika Medlemmar / Kvm Unika antalet medlemmar per kvadratmeter Besök Kolumn Förklaring Besök Totala antalet besök under vald period %? Delta mellan antalet besök för vald period och antalet besök för föregående period1 Besök / Unik Medlem Antalet besök per medlem 1Väljer man ett år som
  Konfiguration 2.0Sep 13, 2018
 3. Besöksbaserad sponsring

  träningstillfälle ska vara i procent eller kr. Obligatoriskt fält. Sponsring per besök: Det belopp eller den procentsats som organisationen sponsrar den anställde med … antal besök per månad: Det minsta antal träningstillfällen den anställde måste göra för att erhålla sponsring. I exemplet ovan kommer alltså sponsringen börja
  DokumentationApr 18, 2017
 4. Customer Retention

  - Månadskostnad = 5000 / 12 = 416:- Abonnemang 300:-/mån - Månadskostnad = 300 / 1 = 300:- Avstängd: Antingen avstängda eller inte Besök: Har besök/inpasseringar registrerade i systemet. Endast "ny"-besök gäller, d.v.s endast ett besök/dag räknas, även om personen har besökt anläggning flera gånger under
  Konfiguration 2.0Apr 29, 2020
 5. BRP_nytt_2013-01.pdf

  , Linköping. Välkomna på besök om Ni befi nner Er i närheten. Utbildningar Våra utbildningar är populära och det är viktigt att uppdatera kunskaper om systemet
  Dokumentation / … / NyheterSep 09, 2013
 6. Passagehistorik

  kortnummer Värdekort Alla passager gjorda med ett specifikt värdekortsnummer Läsare   Endast besök Visar nya besök, ej nekade inpasseringar
  DokumentationFeb 12, 2013
 7. BRP Systems - GDPR - Mjukvara.pdf

  säker träningsmiljö (inpasseringskontroll och besökslistor vid incidenter) ● Presentera träningsstatistik (besök och träningspass) ● Hantera frågor … med slutgiltig pseudonymisering. Detta rensar bort alla personuppgifter men behåller personobjektet, bokningar, besök mm. ● Frikoppla avtal vid
  Dokumentation / … / GDPRJan 16, 2018
 8. Konvertering från BRP

  över: Förnamn Efternamn Kundnummer Lösenord Kön Personnummer E-post Kredit Senaste besök Antal besök Kortnummer Internt meddelande Fakturadagar
  DokumentationNov 29, 2019
 9. Statistik och listor

  värdekort  Övrig statistik  Dessa statistiker kan nås via menyn "Statistik" om den inloggade användaren har användarrättigheterna "Ekonomi, övrigt". Besök
  DokumentationJan 25, 2017
 10. Personkortet - Basuppgifter

  kodbäraren (plastkortet eller armbandet). Om personen har någon form av kort som ska kunna användas för inpassering anger du kortnumret här. Antal besök: Visar hur många besök som personen gjort. Senaste besök: Visar tidpunkten för personens senaste besök. Kräver särskild ingång: Kunden behöver passera genom
  DokumentationJun 21, 2018