Search

Help

Page 1 of 2. Showing 13 results (0.007 seconds)

 1. Benify (Flexpay) självfakturering

  Beskrivning När Benify (tidigare Flexpay) börjar med självfakturering för er kan rutinen i BRP behöva förändras. Nedan följer vårt förslag på hur ni enklast hanterar det. Förberedelser Skapa en organisation i BRP: Benify AB OrgNr: 556595-0317 Fakturaadress: Benify, Box 3616, 10359 Stockholm, Sverige. Ändra
  DokumentationMar 09, 2015
 2. Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

  Benify körs hos NW, Göteborg Stad och Medley. Benify visar väldigt svagt intresse för att kicka igång några fler kunder för att det innebär jobb för dem att … sedan 2016-07   Benify/Wellnet/Söderberg & Partners Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) är företag som hanterar personalförmåner åt andra
  DokumentationSep 06, 2019
 3. Benify/Wellnet/S&P teknisk dokumentation

  : Content-Type: application/xml; charset=utf-8   Xml:en valideras mot den xsd som ligger på:  {BasURL}/xsd/webservice/createpartnerorder.xsd   Anropen för Benify sker … =338936767883   Exempel Observera: priceincvat är priset i öre inklusive moms.  ordernr är beställningsnummer hos benify|wellnet|sop|actiway och hamnar
  DokumentationDec 14, 2016
 4. Integrationer

  no   Crone no   Credicare no   OK Perintä fi   Kruk po       Förmånsportaler Actiway se   Benify se   Söderberg & Partners
  DokumentationJun 26, 2019
 5. Fakturering

  Faktura Skapa fakturor Fakturadistribution Benify (Flexpay) självfakturering Fakturera en beställning Skapa fakturor för beställningar, kunder eller organisationer med odebiterade bokningar Fakturera ett abonnemang i förskott Faktureringsavgift Skapa autogirofaktura på produkter Attestering av beställning
  DokumentationJun 20, 2017
 6. Actiway

  Denna sidan gäller endast integration BRP -> Actiway. För den normala ÅF -> BRP se Benify/Wellnet/S&P/Actiway installation Bakgrund Actiway tillhandahåller ett online-system för betalning med och administration av friskvårdsbidrag. För mer information se www.actiway.se http://www.actiway.se/. Funktion
  Konfiguration 2.0Apr 17, 2020
 7. Hämta ut onlineköp

  görs via Benify, Wellnet, Actiway och Söderberg & Partners (S&P) kan hämtas ut via denna rutin. Tillägg till huvudabonnemanget kan konfigureras upp separat
  BRP OnlineAug 08, 2017
 8. BRP funktionalitet

  Integration för friskvårdsaktörer: Benify, Wellnet, Actiway Kundkonto, så att mat och dryck kan betalas senare eller dras via autogiro. Elektronisk underskrift
  DokumentationJun 26, 2019
 9. Automatisk uppföljning

  partnerprogram trots befintligt Person har köpt ett abonnemang via ett partnerprogram som tex Benify eller Actiway trots att kunden redan har ett abonnemang invoiceType=X 5=Benify 6=Wellnet 7=Actiway 8=S&P handleOnlyAutomaticRenewSubscriptions=[0|1] 0 om samtliga aktiva abonnemang ska kollas, 1 om bara de med förnyas
  DokumentationNov 14, 2019
 10. Konteringsexempel

  kontroll av saldo, köp och återköp - inte fakturor. Se Actiway Benify Kund köper produkt via Benify. Benify skapar en faktura direkt i ert BRP. Konto D K …   Fakturajournal 2016-03-14 Konto för betalsätt ”Faktura” Benify betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan Konto D K
  DokumentationOct 08, 2018