Search

Help

Page 1 of 1. Showing 5 results (0.006 seconds)

 1. Lägg till attestant

  Lägg till persongruppen på attesteraren Sök upp attestanten Fliken "Personal" "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara inaktiverad så har den inloggade personen inte användarrättigheten "Personaladministration" eller att inställningen "Använd tidrapportering" inte är
  DokumentationSep 23, 2014
 2. Tidrapportering

  Utbildning Komplettering av utbildning kring arbetspass. Attestant Systemansvarig. Genomgång av exportfil med ekonomiansvarig. Flöden Lägg till personal till tidrapporteringen (systemansvarig) Lägg till attestant (systemansvarig) Förbereda, rapportera och låsa tid (anställd) Attestera rapporterad tid
  DokumentationSep 05, 2019
 3. Begrepp

    Planerad tid Se tabellen Anställningsform nedan     Preliminär planerad tid Planerad tid som måste fastställas av en attestant 8 timmar om dagen … som är kopplad till personer som ska attesteras av samma attestant     Schemaläggare Person som lägger upp scheman för de anställda Personalansvarig
  DokumentationSep 19, 2016
 4. Driftsättning tidrapportering

  beställningsnumret. Ekonomiservice bokar in en tid med attestant + den som håller i lönesystemet.     För att aktivera tidrapportering krävs inställningar i BRP … tidrapporteringsidan. Styr om rader som innehåller instämpling via tidrapporteringssidan ska markeras om man som attestant granskar en anställds månad. Utan denna satt markeras
  DokumentationSep 11, 2019
 5. Export av löneunderlag

    Observera att man får endast se tiderna för de personer man har rätt att attestera, så logga in som en attestant eller lägg till attestantgrupperna på din
  DokumentationMar 20, 2018