Search

Help

Page 1 of 6. Showing 59 results (0.009 seconds)

 1. Arrangemang

  Produkter > Arrangemang Ett arrangemang är en återkommande aktivitet med begränsat antal platser. För att anmäla sig till en av platserna betalar deltagaren … till arrangemang Planera arrangemang Objektet arrangemang Arrangemangsdeltagare Närvarokort för aktivitetsbidrag Reservlista för arrangemang Debitera
  DokumentationAug 08, 2017
 2. Arrangemang

  Beskrivning På sidan för Arrangemang visas en lista med pågående och kommande arrangemang för en vald webbkategori. Vilka arrangemang som visas i listan kan … samtliga deltagare ska matas in här. Beroende på konfiguration för aktuellt arrangemang kan även födelsedata krävas (personnummer för Sverige, födelsedatum för
  BRP Webb 2.0Apr 17, 2018
 3. Objektet arrangemang

  Produkter > Arrangemang Nummer: Ett serienummer för arrangemanget som sätts automatiskt av BRP. Används för att skilja olika arrangemang åt. Produkt: Här anges vilken produkt arrangemanget är baserat på. Produkten bestämmer bland annat arrangemangets pris. Det går att skapa flera olika arrangemang som har samma
  DokumentationFeb 05, 2019
 4. Planera arrangemang

  Video: Planera arrangemang https://youtu.be/nXygXXsQxiU Produkter > Arrangemang, klicka på "Ny" och välj arrangemangsprodukt. Ange deltagarantal. Ange … in på det arrangemang som ska planeras in (Produkter > Arrangemang) och klicka på "penna/papperikonen" till höger om fältet "Beställning" för att öppna
  DokumentationAug 10, 2017
 5. Förtur Arrangemang

      Beskrivning funktion Förtur kan ges till personer som tidigare deltagit på ett arrangemang. Detta ger personen möjlighet att boka plats på ett nytt arrangemang innan platserna är släppta till allmänheten.  Gå till menyval Produkter Arrangemang och sök fram de arrangemang vars deltagare du vill erbjuda förtur
  DokumentationNov 09, 2018
 6. Inpassering arrangemang

  Deltagare på ett arrangemang kan passera in medan det pågår om inpassering är aktiverat på arrangemangsprodukten. Det finns även möjlighet att ha ett sällskap … inpassering Görs under fliken Arrangemang på produkten. Det finns två olika sätt att göra detta på: "Inpassering från arrangemangets start- till slutdag" och
  DokumentationFeb 10, 2017
 7. Reservlista för arrangemang

  Reservlistan visas på fliken "Reservlista" inne på varje enskilt arrangemang. Reservlistor är dock gemensamma för alla arrangemang av samma arrangemangsprodukt … arrangemangsprodukten "Minitennis". Ni behöver därför i samband med att ni sätter upp kunden på reservlistan, i fältet "Önskemål" ange om det är ett specifikt arrangemang som
  DokumentationAug 28, 2015
 8. Utbildning - Arrangemang

  Best practice Utbildningen tar ca en timme Planera in ett arrangemang Produkter > Arrangemang Skapa ett arrangemang som utgår från en arrangemangsprodukt du skapat vid ett tidigare tillfälle Arrangemangets beställning Boka upp resurser som behövs till arrangemanget Tillval Tillval vid internetbokning
  DokumentationSep 02, 2016
 9. Arrangemang med deltagarimport, färdighet och statistik

  I BRP finns det from version 2017.0104 möjlighet att hantera arrangemang på ett storskaligt sätt genom att med hjälp av fil importera och boka in stora antal deltagare på olika arrangemang samtidigt. Deltagarna blir därmed också inbokade på tillhörande gruppaktiviteter/tjänster. Utöver det han man möjlighet att
  DokumentationJan 10, 2017
 10. Tillägg till arrangemang

  Produkter > Arrangemang Tillägg ger, i samband med att kunderna bokar en plats på arrangemanget, även tillgång till ett urval produkter. Ett tillägg kan vara … arrangemang. Exempel på tillägg är deltagande i en middag, ett seminarium eller hämtning vid flygplatsen. Antal tillägg på ett arrangemang är obegränsat och ni kan
  DokumentationSep 14, 2017