Search

Help

Page 1 of 17. Showing 167 results (0.007 seconds)

 1. Objektet anläggning

  Kontaktregister > Anläggning Flik Basuppgifter Vänster kolumn Namn: Namnet på anläggningen. Bolag: Namnet på bolaget som anläggningen tillhör. Hemsida … anläggning. Kontakta support om ni önskar få denna installerad.  
  DokumentationOct 23, 2017
 2. BRP_gantnerkampanj.pdf

  medlemmar att komma in i lokalen. Med integrerade fingeravtryck i medlemskortet förhindras även obehörig kortutlåning. Kontakta oss så besöker vi gärna er anläggning och visar alla möjligheter med Gantner Electronics RFID-lösningar! Konkurrera med kvalitet i din anläggning BRP Systems AB | Teknikringen 7 | 583 30
  Dokumentation / … / GantnerkampanjMay 21, 2013
 3. Personalliggare.pdf

  Sida 1(1) 2018-06-15 - 2018-06-15 Personalliggare Datum: Anläggning: Anläggning 1 Anställd Anders Svensson1 2018-06-15 08:00 2018-06-15 11:30800101-0316 Petra Larsson2 2018-06-15 08:15 2018-06-15 11:30800101-1140 Monika Andersson3 2018-06-15 08:30 2018-06-15 11:30800101-2569 Monika Andersson4 2018-06-15 08:30 2018-06
  Dokumentation / … / PersonalliggareJun 15, 2018
 4. subscription_contract4_html.pdf

  Anläggning 1 och medlem Telefon (dagtid) Kontraktet avser: Pris: Bundet t.o.m. Månadskort AG 6 000,00 2015-04-10 500,00 per månad 2014-04-11 Startdatum … av information med e-post Utskick av information med sms Samtycken Ort/Datum: Medlems underskrift: Ort/Datum: För Anläggning 1
  Dokumentation / … / SamtyckenAug 22, 2018
 5. Medlemsstatistik

  , icke betalande se Attrition. Anläggningstillhörighet En person tillhör den anläggning där denne har ett aktivt abonnemang som ger medlemskap. Om en person … på: År  Region Anläggning Åldersgrupp Kön Medlemmar per år medlemmar per år.png   Medlemmar per anläggning medlemmar per anläggning.png
  DokumentationNov 04, 2019
 6. Add-ons - Customer retention.pdf

  varierar mellan dina anläggningar Hur fungerar det? • Skapa regler som beskriver kunder som ingår segmenten • Filtrera segment på anläggning eller ansvarig
  Konfiguration 2.0 / … / Customer RetentionAug 14, 2019
 7. Träningsfrekvens

  (region för medlemmens anläggning) Anläggning (medlemmens anläggning) Åldersgrupp Kön Notera: Antal träningstillfällen räknas för en medlem oavsett var den tränar. När man filtrerar på anläggning så filtreras det på den anläggning som medlemmen tillhör och filtrerar man på region filtreras det på den region
  DokumentationMay 04, 2018
 8. Bolag och anläggningar

  ekonomi och bokföring. Med anläggning avses en logisk uppdelning av olika verksamheter i ett bolag. Vanligen används det när verksamheten bedrivs på olika geografisk platser/lokaler men andra uppdelningar kan också fungera. En anläggning kan bara tillhöra ett bolag och ett bolag kan ha hur många anläggningar som helst
  DokumentationJun 24, 2015
 9. Besök

  se samtliga inpasseringar, se Kontaktregister > Passagehistorik. Inpasseringar (graf) Anläggning filterar på den anläggning besöket gjordes på. Inpasseringar per veckodag (graf) Anläggning filterar på den anläggning besöket gjordes på. Inpasseringar per veckodag Anläggning filterar på den anläggning besöket
  DokumentationJun 01, 2017
 10. Elektronisk underskrift

  löpande 150 SEK/månad/anläggning Fler än 10 anläggningar Debiteras löpande 125 SEK/månad (gäller alla anläggningar i er installation och inte de efter 10.)/anläggning BankID 5 kr/underskrift SMS 1 kr/underskrift. Avser om underskriften görs med sms. Om underskriftsbegäran skickas via sms men
  Dokumentationyesterday at 09:48 AM