Search

Help

Page 1 of 2. Showing 18 results (0.049 seconds)

 1. Actiway

  Denna sidan gäller endast integration BRP -> Actiway. För den normala ÅF -> BRP se Benify/Wellnet/S&P/Actiway installation Bakgrund Actiway … Integrationen mot Actiway har följande funktioner: Uppslagning av kundens tillgodohavande hos Actiway. Debitering av produkter mot Actiways system. Kreditering av
  Konfiguration 2.0Apr 17, 2020
 2. Actiway

  Denna sidan är inte längre aktuell, vänligen gå till Actiway
  DokumentationMar 09, 2018
 3. Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

  sedan 2016-07   Benify/Wellnet/Söderberg & Partners Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) är företag som hanterar personalförmåner åt andra …  http://www.soderbergpartners.se/ http://www.soderbergpartners.se/. Integrationen med BRP innebär att Benify/Wellnet/Actiway/S&P (nedan kallat Friskvårdsportalen
  DokumentationSep 06, 2019
 4. actiway_link_product.PNG

  Konfiguration 2.0 / … / ActiwayJun 09, 2017
 5. actiway_payment.PNG

  Konfiguration 2.0 / … / ActiwayJun 09, 2017
 6. Integrationer

  no   Crone no   Credicare no   OK Perintä fi   Kruk po       Förmånsportaler Actiway se   Benify se   Söderberg & Partners
  DokumentationJun 26, 2019
 7. Händelselogg

  Ekonomi > Kassa > Händelselogg Kassans händelselogg visar alla utskrifter av kvitton, kvittokopior, utlämningskvitton(Beställningsbekräftelser), notor (pro-forma), lådöppningar och kassarapporter. Utlämningskvitton skapas vid kundkontoköp samt vid köp med Actiway. Även följande sparas i händelseloggen:  Namn i
  DokumentationFeb 09, 2017
 8. Hämta ut onlineköp

  görs via Benify, Wellnet, Actiway och Söderberg & Partners (S&P) kan hämtas ut via denna rutin. Tillägg till huvudabonnemanget kan konfigureras upp separat
  BRP OnlineAug 08, 2017
 9. Uppdaterad kassarapport

  Från och med version 2019.1907 är kassarapporten för affärsenheter i Sverige uppdaterad enligt senaste direktiv från Skatteverket. Beteendet är oförändrat för kunder i Norge. Bakgrund Försäljningar som inte ger kassakvitton, t ex betalning med kundkonto eller via Actiway, ger istället upphov till
  DokumentationMay 10, 2019
 10. Benify/Wellnet/S&P teknisk dokumentation

  /createwellnetorder?apikey={apiKey}   Anropen för S&P sker mot: POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createsoporder?apikey={apiKey}   Anropen för Actiway sker mot … =338936767883   Exempel Observera: priceincvat är priset i öre inklusive moms.  ordernr är beställningsnummer hos benify|wellnet|sop|actiway och hamnar
  DokumentationDec 14, 2016