Search

Help

Page 1 of 2. Showing 11 results (0.01 seconds)

 1. Benify/Wellnet/Actiway/Söderberg & Partners

  sätta upp integrationen. Det enda vi kan göra är att be kunden tjata på sin benifyrepresentant. Wellnet pilotar hos NW. Söderberg & Partners kör live hos NW sedan 2016-07   Benify/Wellnet/Söderberg & Partners Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) är företag som hanterar personalförmåner åt andra
  DokumentationSep 06, 2019
 2. Benify/Wellnet/S&P teknisk dokumentation

  mot: POST {BasURL}/webservice/partnerorders/createbenifyorder?apikey={apiKey}   Anropen för Wellnet sker mot: POST {BasURL}/webservice/partnerorders … =338936767883   Exempel Observera: priceincvat är priset i öre inklusive moms.  ordernr är beställningsnummer hos benify|wellnet|sop|actiway och hamnar
  DokumentationDec 14, 2016
 3. Integrationer

  se   Wellnet se       Passersystem Assa ARX     Gantner     Metra      RCARD M5     Läsare Streckkod,Magnetkort,RFID
  DokumentationJun 26, 2019
 4. Actiway

  Denna sidan gäller endast integration BRP -> Actiway. För den normala ÅF -> BRP se Benify/Wellnet/S&P/Actiway installation Bakgrund Actiway tillhandahåller ett online-system för betalning med och administration av friskvårdsbidrag. För mer information se www.actiway.se http://www.actiway.se/. Funktion
  Konfiguration 2.0Apr 17, 2020
 5. Hämta ut onlineköp

  görs via Benify, Wellnet, Actiway och Söderberg & Partners (S&P) kan hämtas ut via denna rutin. Tillägg till huvudabonnemanget kan konfigureras upp separat
  BRP OnlineAug 08, 2017
 6. BRP funktionalitet

  Integration för friskvårdsaktörer: Benify, Wellnet, Actiway Kundkonto, så att mat och dryck kan betalas senare eller dras via autogiro. Elektronisk underskrift
  DokumentationJun 26, 2019
 7. Konteringsexempel

  -06-10 Konto för betalsätt ”Bank" Wellnet Kund köper produkt via Wellnet. Wellnet skapar en faktura direkt i ert BRP. Konto D K Verifikattyp … 2016-03-14 Konto för betalsätt ”Faktura” Wellnet betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan Konto D K Verifikattyp
  DokumentationOct 08, 2018
 8. Kontoplan

    Friskvårdsleverantör 1916 Wellnet   Friskvårdsleverantör 1917 SEQR   Mobil plånbok 1918 Swish   Mobil plånbok 1919 Benify   Friskvårdsleverantör 1920
  DokumentationMar 09, 2017
 9. Automatisk uppföljning

  invoiceType=X 5=Benify 6=Wellnet 7=Actiway 8=S&P handleOnlyAutomaticRenewSubscriptions=[0|1] 0 om samtliga aktiva abonnemang ska kollas, 1 om bara de med förnyas
  DokumentationNov 14, 2019
 10. Förenklade kundrutiner

  om prisjusteringarna. Köp via företag som hanterar personalförmåner Även abonnemangsköp som görs via Benify, Wellnet, Actiway och Söderberg & Partners (S&P
  DokumentationSep 21, 2017