Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synkronisering till eGym

eGym är ett system för att registrera kunder på sina anläggningar och kunna göra uppföljning av deras träning och uppsatta mål i eGyms egna applikation.

Kunderna tilldelas en tagg(RFID) som de kan använda för att logga in på diverse maskiner och stationer.

BRP integrerar mot eGym och talar om för eGym vilka kunder som har ett aktivt abonnemang, samt ansvarar för att registrera nya kunder hos eGym via deras API.

BRP synkroniserar enskilda personer vid sparning, samt på nattligen för de som inte synkats nyligen.

Förutsättningar

För att en person ska synkas över till eGym så krävs det att personen har någon typ av aktivt abonnemang samt har en giltig e-postadress. Kunder som sen tidigare har ett eGym-konto, kommer att få deras konto länkat med BRP, där vad som synkas över från BRP kommer att avgöra vad som kommer stå i deras profil.

Följande fält kommer synkas till eGym:

  • Email - Används för att unikt identifiera en användare i eGym
  • Namn - Förnamn och efternamn
  • Födelsedag
  • Kön
  • Slutdag för abonnemang - Sista dagen som abonnemanget är aktivt
  • Tagg-ID - ID som personen använder för att logga in på maskiner och stationer.
  • Adress - Land, ort, postadress

 


Begränsningar

Integrationen synkar data till eGym, den synkar aldrig från eGym. Ändringar som görs ifrån eGym kommer att skrivas över när BRP synkar till eGym.

 

 

  • No labels