Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stöd finns från version: TBD

Förutsättningar

  • Ni måste ha licens för addon "Push-notiser"
  • För att det ska vara möjligt att använda Push-funktionalitet måste ett Firebase-konto vara uppsatt och konfigurerat i BRP.
    Firebase är en plattform för app-utveckling som tillhandahålls av Google, vilket möjliggör tjänster som ex. Push.
    Detta konto skapar och konfigurerar BRP.
  • Push fungerar enbart på de "nya" BRP apparna, hör med BRP Support om ni är osäkra på vad ni har i dagsläget.
  • I dagsläget kommer det bara vara möjligt att skicka Push-notiser via Customer Retention (vilket då också kräver en licens för Customer Retention)

  

 

 

 

 

  • No labels