Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns stöd för att synkronisera över personer till MilonCare för loggning av vikter de använt på maskiner. 

 

Personer som redan finns i BRP kommer att föras över om ni inte har en specifik persongrupp som krav.
 De kommer få mail från Milon som säger att de måste sätta ett lösenord.

Krav på person för tillåten synkning

Förnamn, efternamn, giltig email, kön,  tillhöra anläggning som använder milon, ha minst ett aktivt abonnemang samt, om milonLimitByPersonGroup är satt, tillhöra den persongruppen. 

Om e-postadressen redan finns i Milon söks milonId på den personen upp och skrivs sedan över med data från personen med samma email i BRP. 

 

Data som synkroniseras över till Milon.

milon idSkapas vid första synkning av en person
Kön 
Förnamn 
Efternamn 
Födelsedagyyyy-mm-dd
kortnummerSkickas i eget anrop (milontoken)
e-postadress 
Giltig tillSenaste slutdatum för personens aktiva abonnemang
BildKräver "Tillåt publicera bild offentligt" på personen
Adress 
Telefon/Mobil 
Data
Beskrivning

 

Synkning av token

Personens kortnummer synkas som Milon token på personen.

  • Om det finns en milontoken med samma nummer på samma anläggning som personens kortnummer så flyttas denna token till personen som synkas. 
  • Om personen inte har något kortnummer raderas alla token från personen i Milon. 
  • Om det finns en milontoken med samma nummer fast på en annan anläggning sker ingen synkning av token, detta meddelas enligt återkopplingen nedan. 

Person som finns på annan anläggning

Om en persons e-postadress finns i Milon men under en annan anläggning kan personen inte synkas. 
Det är fastställt och utvecklat så hos Milon och inget BRP har bestämt.