Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutsättningar

  • Integrationen mot Klarna kräver version 2019.xxxx
  • Integrationen mot Klarna fungerar endast vid betalning på webben, inte i kassan.
  • Kräver gog och "GrailsServer"

Förberedelse

  • Vi behöver tillgång till kundens Användarnamn (Merchantid) och Lösenord (Secret) för Klarna.
  • Kunden behöver ha en sida för villkor.


  • No labels