Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning funktion

Inpasseringsmöjligheter via appen.

Förutsättningar

 För att komma igång med inpassering via appen behövs följande:

  • Rätt hårdvara på plats i form av Gantner läsare eller serieportsserver. 
  • Minst en SmartBeacon från från BRP

Inpassering

När man navigerar till inpasseringssidan så möts man av två alternativ beroende på om Bluetooth är på eller inte.
För Android dyker det upp en dialog där man kan sätta på Bluetooth men för iPhone får man själv gå in på inställningarna och aktivera Bluetooth.
Man ser att Bluetooth är aktiverad genom att notera färgen på Bluetooth ikonen och texten "ansluter..." syns under ikonen

 Klicka här för att se bilder
AndroidiPhone


När Bluetooth är aktiverad och har haft några sekunder att söka efter Beacons så visas alla ingångar i närheten med namnet på ingången och en ungefärlig distans från användaren.
Via den här listan kan man välja en ingång och sedan trycka på "lås upp" knappen för att inpassera.

Blir inpasseringen lyckad så möts man av en sida som meddelar att dörren är nu upplåst och det går att passera.
Misslyckas inpasseringen så möts man av en dialog med vad som gick fel och uppmanar kunden att kontakta personal för mer information.

 Klicka här för att se bilder
AndroidiPhone

Begränsningar

  • Fungerar inte med RCO M5 eller Metra
  • Gantner Fingeravtryck, läsare kommer öppna direkt utan att be om fingeravtryck


  • No labels