Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Då Google egentligen vill att olika kunders appar ska finnas på olika utvecklarkonton så finns det möjlighet att flytta en app till ett eget Google-konto. 

Man behöver följa Googles instruktioner för hur man går till väga:
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6230247?hl=sv

Information om vårt konto:
Original account email: android.brp@brpsystems.se
Transaction ID for the original account's Developer Console registration: 12999763169054705758.token.212086508465288
Package name hittas lättast genom att gå till berörd apps Google Play-sida. Det är det som står efter "id=" i URL:en (tex "se.brpsystems.feelgoodhaga")

När överflyttningen är gjord lämna över till Android-ansvarig för att sätta upp det nya kontot korrekt. 

  • No labels