Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Just nu kan vi inte aktivera integrationen till föreningar som ligger utanför akademiska idrottsförbundet eller inte tillhör Friidrottsförbundet 

Funktion & Kostnad

Nattlig export av medlemmar med personnummer till Idrott Online.
Om er förening är med i Friidrottsförbundet så kan vi aktivera exporten direkt och Friidrottsförbundet står för kostnaden för er förening.
Föreningar i övriga förbund betalar en årskostnad på 2 000 SEK + moms. 

 

Förutsättningar

Import från BRP aktiveras i idrott online.

 1. Föreningsnummer och föreningsnamn hos riksidrottsförbundet 
 2. Ni är anslutna till förbunden Akademiska och/eller Friidrottsförbundet.
 3. Guid hos riksidrottsförbundet 
 4. SportID hos riksidrottsförbundet
 5. Användarnamn och lösenord hos riksidrottsförbundet 
 6. RF ser gärna att er lista på medlemmar ska vara tom vid första importen. Kontakta RF för att få hjälp med tömningen.

Söka fram personer utan personnummer

RF kräver personnummer på alla medlemmar för att kunna söka bidrag. Det finns möjlighet till undantag men dessa måste hanteras manuellt.
Så här hittar du alla som saknar personnummer:
 1. Från bokningsschemat välj menyvalet Kontaktregister > Personer <F9>
 2. Klicka på Avancerat urval
 3. Växla till fliken Ekonomi 
 4. Välj de produkter som ger medlemskap
 5. Klicka på knappen Nytt urval
 6. Klicka på tabellrubriken Personnummer (skulle den saknas kan man aktivera kolumner under Kontaktregister > Inställningar > Personlista)
 7. Markera eventuella kunder som saknar personnummer
 8. Klicka på rapport och ta ut en ringlista eller så  välj Verktyg > E-post för att göra ett utskick.

Utländska medlemmar

Kryssa i rutan Saknar svenskt personnummer på personkortet och välj därefter nationlitet i listan som dyker upp. Observera att Sverige ej finns bland valen då svenska medborgare måste ha ett personnummer.
Under Avancerat urval i personlistan finns möjlighet att söka fram personer som har rutan Saknar svenskt personnummer ikryssad.

Exportera till Idrott Online

Exporten sker automatiskt varje natt.
Data som exporteras:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Kön
 • Adress 
 • Telefonnummer
 • E-post

Det finns även möjlighet att exportera aktiviteter.
Krav är att alla deltagare och ledare har förnamn,efternamn och kön. Svenska medborgare måste ha personnummer. Utländska medborgare måste ha rutan 'Saknar svenskt personnummer' ikryssad, nationalitet samt adress.
Information om medlemmar och aktiviteter som inte kunde synkas sänds till mottagare av infomail (som anges i BRPs inställningar).


 • No labels