Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Produktblad
Video: Webinar BRP Customer Retention


Video dokumentation

Detta funktion är ett tillval. Kontakta BRPs säljare genom ett mail till support@brpsystems.se för mer information om hur ni kommer igång.

Förutsättningar

 • Licens Customer Retention. Det är enbart personer som är kopplade till en anläggning med funktionen aktiverad som kommer med i urvalet.
 • BRP Cloud
 • För churn detection krävs ytterligare licens.
 • För Push-notis krävs ytterligare licens.
 • Tilldela rättigheten "Modul - BRP Sales management" till de roller som ska komma åt funktionen.

Funktion

Skapa kundsegment baserat på

 • Personers egenskaper, som ålder och kön
 • Dagar sedan personen blev medlem (medlemsresa)
 • Aktiva abonnemang och hur abonnemangen betalas
 • Bindningstid, förnyelse och frysningar
 • Noshow till gruppaktiviteter och förfallna fakturor
 • Framtida bokningar
 • Merförsäljning och vad kunden köpt eller inte köpt

Utför åtgärder

 • E-post direkt eller e-post via externt e-postverktyg 
 • SMS
 • Mailchimp
 • Pushnotiser till appar (från BRP eller egenutvecklade) förutsatt licens för Pushnotifikationer
 • Delegera till en anställd (be kundansvarig kontakta kund)

Följ upp utförda åtgärder för att se vilka som fungerat bäst!

Villkor för segment

Alla villkor är i kontexten av vad en person besitter

Aktiva abonnemang:

Abonnemang med följande egenskaper:

 • Inte avbrutet
 • Debiterat ELLER har en släpande debitering ELLER har automatisk förnyelse

Aktiva abonnemang - Förnyelse:

Grundfiltrering: Aktiva abonnemang

Abonnemang med automatisk förnyelse av- eller påslaget


Aktiva abonnemang - Betalsätt:

Grundfiltrering: Aktiva abonnemang

Abonnemang med angivet betalsätt

 • Autogiro (AG)
 • Kontantbetalning
 • Återkommande kortbetalning (RCP)


Aktiva abonnemang - Frysning:

Grundfiltrering: Aktiva abonnemang

Abonnemang frysta för specificerad tidsperiod


Aktiva abonnemang - Produktetikett:

Grundfiltrering: Aktiva abonnemang

Abonnemang med specificerad produktetikett


Aktiva abonnemang - Månadskostnad:

Grundfiltrering: Aktiva abonnemang

Abonnemang med månadskostnad (Avrundat neråt till närmaste heltal)

Beräkning:

 • Debiteringsenhet - Dag: Abonnemangets kostnad / abonnemangsproduktens debiteringsintervall * 31
 • Debiteringsenhet - Månad: Abonnemangets kostnad / abonnemangsproduktens debiteringsintervall (min. 1)

Exempel:

 • Abonnemang 200:-/7 dagar - Månadskostnad = (200 / 7) * 31 = 885:-
 • Abonnemang 5000:-/år - Månadskostnad = 5000 / 12 = 416:-
 • Abonnemang 300:-/mån - Månadskostnad = 300 / 1 = 300:-


Avstängd:

Antingen avstängda eller inte


Besök:

Har besök/inpasseringar registrerade i systemet.

Endast "ny"-besök gäller, d.v.s endast ett besök/dag räknas, även om personen har besökt anläggning flera gånger under samma dag.


Dagar kvar på icke förnyande abonnemang:

Har X dagar kvar på abonnemang som inte är förnyande, beräknat utifrån dagens datum


Dagar sedan förfallen faktura:

Har en faktura som varit förfallen i X dagar, beräknat utifrån dagens datum

Om fakturan är en AG-faktura så tas värde för inställning "Spärra kort efter antal förfallodagar" med i beräkningen


Dagar sedan registrering:

Det har gått X dagar sedan första gången ett abonnemang tecknades


Gruppaktivitet - Aktiv no-show:

Har X antal aktiva no-shows för gruppaktivitet


Gruppaktivitet - Deltagande:

Har prickats av för gruppaktivitet


Gymbesök:

Har prickats av för ett träningspass, som inte är kopplat till en gruppaktivitetsbokning.


Kundtyp:

Är av specificerad kundtyp


Kön:

Är av specificerat kön


Medlem:

Anses vara medlem


Produkt - Bokningsdatum:

Har produkt bokad där man tar hänsyn till bokningsdatumet, som är av specificerad typ


Produkt - Köpt:

Har köpt produkt, av specificerad typ


Produkt - Startdatum:

Har produkt bokad där man tar hänsyn till bokningens startdatum, som är av specificerad typ


Produktetikett - Bokningsdatum:

Har produkt bokad där man tar hänsyn till bokningsdatumet, där produkt har specificerad etikett


Produktetikett - Köpt:

Har köpt produkt, där produkt har specificerad etikett


Produktetikett - Startdatum:

Har produkt bokad där man tar hänsyn till bokningens startdatum, där produkt har specificerad etikett


Sannolikhet för kundbortfall:

Anses ha lika stor eller större procentuell risk som specificerat, för att sluta träna/inte förnya sitt abonnemang.

Risk är framtagen m.h.a maskininlärning och baseras på en mängd olika faktorer men generellt hur en kund beter sig över tid.

Ju mer data man har om kunden, desto mer träffsäker förutsägelse kan man förvänta sig.


Tjänstebokning:

Har gjort en eller flera tjänstebokningar utifrån specificerade värden


Ålder:

Nuvarande ålder

 • No labels