Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inledning

Det finns olika integrationer mot Carma i BRP.

  • Uppföljningspunkter
  • Schemalagd synk 
  • Exportmall (depricated, ersatt av den schemalagda synken)

Se respektive rubrik nedan.

Uppföljningspunkter

Beskrivning funktion

Ger er möjligheten att skicka uppföljningspunkter via karma. Ni sätter upp uppföljningspunkten att gå mot kanalen Carma, väljer trigger i carma och sedan är det klart. 
Ni behöver alltså inte sätta upp ett meddelande i BRP för uppföljningspunkten utan detta görs i carma. 


Generella variabler i Carma

Variablerna som man kan använda i epost-mallen i Carma skiljer sig namnmässigt från de man använder i BRP. Obs, detta gäller enbart de generella variablerna. Filter-specifika variabler är samma som i BRP med undantaget att de skrivs med enbart gemener i Carma.
Se här för de filterspecifika variabelnamnen:Automatisk uppföljning
Man kommer åt variablerna i Carmas epost-mallar såhär: {{contact.variabelnamn}}

Se Carmas dokumentation för detta: http://expertise.carmamarketinghub.com/edit-content/edit-email-or-app-push-content/use-attribute-tagshandlebars/

 

 
Variabelnamn
Beskrivning
firstNameFörnamn på personen
lastNameEfternamn på personen
customerNumberKundnummer på personen
priceListPersonens prislista
organizationNameOrganisationens namn

organizationNumber

Organisationens nummer

organizationHomePage

Organisationens hemsida
unitNameAnläggningens namn

Vid utskick

Skapas en marknadsaktivitet på personen. För att en person ska få ett utskick måste den matcha uppföljningsfiltret, ha en giltig e-post samt tillåta mail-utskick. 

 

Förutsättningar

 Man behöver skapa en API-användare i Carma.
  1. Logga in i Carma. Gå till "Account settings" -> "Carma API". 
  2. Tryck på "Create new". Fyll i uppgifterna. Användarnamn och lösenord till användaren ska även fyllas i i BRP. 
  3. När användaren är skapad, klicka på options->Generate API token.
  4. Skicka Användarnamn, lösenord, kundnummer och den URL ni får när ni loggat in till BRP så konfigurerar vi åt er. 

 

Begränsningar

Schemalagd export

Den schemalagda exporten utförs av den schemalagda aktiviteten "Synk med Carma".

Synken tar alla personer med aktiva abonnemang, har en e-postadress och har kryssrutan "Tillåt e-postutskick" ikryssad. Innan personerna skickas upp hämtar BRP alla personer i Carma som har sagt upp prenumerationen och kryssar ur "Tillåt e-postutskick".

De fält som default skickas över är: id, förnamn, efternamn, födelsedag, kön, adress, postnummer, postadress, mobilnummer och e-postadress.

Vill man skicka över ytterligare fält måste BRP lägga in dessa som MergeFields i databasen.

 

 


Konfiguration FTP

Inställningar i Carma

För att Carma ska kunna ta emot den data som BRP ska skicka via FTP måste följande göras.

Skapa en lista som heter BRP (Måste vara i versaler)

Under Account Settings > Scheduled Import skapa en ny import med följande inställningar. Användarnamn och lösenord för FTP måste Carma tillhandahålla.

Konfiguration API

För API-export krävs det att följande inställningar för Carma är konfigurerade korrekt. Användarnamn, lösenord, kundnummer  samt url.

Precis som för FTP-exporten behöver man för API-export skapa en lista (kommer skapas automatiskt annars) som heter BRP (Måste vara i versaler).

 

  • No labels