Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 


Beskrivning funktion

 • För att BI ska fungera fullt ut behöver man konfigurera konton, dimensioner, produkter, yta på anläggningar, och uppsägningsorsaker korrekt.

Förutsättningar

 • Er redovisning måste vara med på / vara medvetna om ni gör ändringar på befintliga dimensioner eller skapar upp nya då dessa skickas till bokföringen.

Begränsningar

 • Vi har stöd för 2st dimensioner utöver konto både i BRP och BI, inte fler. Normalt använder man en dimension för var försäljningen skett och en för vilken typ av försäljning som skett.

Konfiguration

Medlemskap / Medlem

Definitionen Medlemskap och medlem används flitigt i BI. Vi rekommenderar starkt att man definerar medlem som följande:

 • Person som är nyttjare av ett abonnemang som:
  • Är löpande (förnyas automatiskt)
  • och/eller har en bindningstid >= 12 månader
  • och/eller har ett debiteringsintervall >= 12 månader
 • Förenklat sagt är en medlem nyttjare av ett förköpt årskort eller löpande autogiro/avtalegiro- eller RCP-abonnemang. Inga förköpta kort med kortare tid (t.ex halvårskort) bör alltså ge medlemskap.
 • De är enbart de abonnemang som ger medlemskap ska ha Avdelning 11 - Kontantbetalda årsabonnemang eller Avdelning 12 - Löpande abonnemang
 • För att konfigurera vilka abonnemangsprodukter som ger medlemskap kan vi göra det åt er om ni vill nyttja vår rekommenderade definering. Ni kan sedan gå in och ta bort "Ger medlemskap" på abonnemang ni inte vill ha med, t.ex personalkort eller motsvarande.
 •  I annat fall:
 1. Produkter - Produkter
 2. Markera produkt och klicka på "Visa"
 3. Abonnemangsfliken - Kryssa i "Ger medlemskap"
 4. Observera att detta även måste göras på "Borttagna" produkter om dom används, t.ex Autogiroabonnemang ni tagit bort för försäljning men som nyttjas av en kund

Uppsägningsorsaker för abonnemang

För att i BI kunna se hur många uppsägningar som är påverkningsbara behöver man ställa in uppsägningsorsaker

 1. Produkter - Inställningar - Uppsägningsorsaker
 2. Klicka på "Ny" eller välj befintlig och klicka på "Visa". Välj ett namn på uppsägningsorsaken, t.ex "Långtidssjuk" eller "Flyttat"
  1. Välj papper/penna-ikonen till höger för att lägga in översättningar på orsaken till andra språk. 
  2. Klicka då på "Ny", välj språk och vad du vill att uppsägningsorsaken ska heta på det språket. OK, Stäng.
 3. Välj om uppsägningsorsaken ska "Visas på internet", ska bara användas om ni nyttjar uppsägning av löpande abonnemang från "Mina sidor": Säga upp abonnemang
 4. Välj om uppsägningsorsaken är "Påverkningsbar". Detta ska man då sätta på uppsägningsorsaker som ni kan förhindra. Exempelvis går det kanske inte påverka om någon flyttar. Däremot går det kanske påverka om kunden tycker att gymmet har för få maskiner.

Konton

För att BI ska veta vilka konton ni anser är intäktskonton behöver man ställa in det på sina konton. 

 1. Ekonomi - Inställningar - Konton
 2. Klicka på "Ny" eller välj befintlig och klicka på "Visa"
 3. Markera kryssrutan "Intäktskonto", OK.

Dimensioner

 • För att BI ska kunna presenteras korrekt krävs att man nyttjar och konfigurerat dimensioner med "Avdelning" på sig.

 • Om ni vill följa vår standard skapar ni nya dimensioner eller ändrar befintliga och använder dessa framöver i både bokföring och BI.

 • I annat fall finns det möjlighet att nyttja sina gamla dimensioner i bokföringen men använda BI ändå genom att sätta attribut på dimensionen "Avdelning" som motsvarar vår standard. Det är enbart "Avdelning" som används i BI.

 • Vi rekommenderar er att nyttja vår standard.

Konfigurera dimensioner enligt BRP-standard

 1. BRP lägger in dimensionerna åt er, ni kan då konfigurera era produkter med de nya dimensionerna

Konfigurera dimensioner enligt befintliga dimensioner

 1. Ekonomi - Inställningar - Dimensioner
 2. Markera den dimension du vill ändra på och klicka på "Visa"
 3. Markera ett dimensionsobjekt och klicka på papper/penna-ikonen
 4. Välj en "Avdelning" som ditt dimensionsobjekt ska gå mot i BI.
 5. Gör samma sak på övriga dimensionsobjekt
 6. Ni ska inte sätta "Avdelning" på dimensionsobjekt som påvisar var försäljningen är gjord, t.ex "10 Joels Hälsohus Linköping" utan enbart på dimensionsobjekt som påvisar vad försäljningen är, t.ex "11 Kontantbetalda årsabonnemang".
 Dimensioner exempel BRP standard

 Dimensioner exempel egna dimensioner

Produkter

För att rätt produkt ska nyttja rätt avdelning krävs att man konfigurerar detta

 1. Produkter - Produkter.
 2. Markera produkt och klicka på "Visa"
 3. Sätt rätt dimensionsobjekt på produkten.
 4. Observera att detta även måste göras på "Borttagna" produkter om dom används, t.ex Autogiroabonnemang ni tagit bort för försäljning men som nyttjas av en kund eller Klippkortsprodukt ni tagit bort för försäljning men som nyttjas av en kund.
 Produkter exempel BRP standard

 Produkter exempel egna dimensioner

Konton

Det går att hårdställa en dimension till ett specifikt konto istället för produkt.

 • Detta kan med fördel användas om man har en stor kontoplan och man vet att ett specifikt intäktskonto alltid ska ha en specifik dimension på sig.
 • Ett krav om man ska kunna presentera särredovisade produkter i BI korrekt.
 1. Ekonomi - Inställningar - Konton

 2. Klicka på "Ny" eller välj befintlig och klicka på "Visa"

 3. Markera kryssrutan "Intäktskonto"

 4. Välj "Fast värde dimension 1" eller "Fast värde dimension 2" beroende på vilken dimension ni har kopplat era "avdelningar" till
 Konton exempel fast dimension


 

 

 

 

 

 

 

 

 • No labels