Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataBakgrund

Actiway tillhandahåller ett online-system för betalning med och administration av friskvårdsbidrag. För mer information se www.actiway.se.

Funktion

Integrationen mot Actiway har följande funktioner:

 1. Uppslagning av kundens tillgodohavande hos Actiway.
 2. Debitering av produkter mot Actiways system.
 3. Kreditering av tidigare genomförda köp.
 4. Actiway betalar löpande ut ersättning till ert bankkonto.

Handhavande

Funktionen påverkar endast betalsteget i kassan.

OBS att det blir viss manuell hantering av utbetalningen från Actiway, se nedan länk

https://dok.brpsystems.se/display/DOK22/Konteringsexempel#Konteringsexempel-Friskv%C3%A5rdsleverant%C3%B6rer(Manuellhantering)

Köp

Villkor för att kunna debitera mot Actiway:

 1. En kund med ett personnummer eller ett actiway person-id är vald i kassan
 2. Kunden har ett tillgodohavande hos Actiway.
 3. En produkt som är länkad mot Actiways system är upplagd i kassan.


Stegvis beskrivning av köp

Steg 1:

För att debitera mot Actiway, välj betalsättet Actiway och önskat belopp. I nästa skede visas en dialogruta där man antingen använder kundens personnummer eller ett actiway person-id bundet till kunden.

 • Om kunden har ett person-id registrerat i BRP kommer det att fyllas i automatiskt, men med möjlighet att redigera. Vid de fall där kunden inte har ett person-id men ett personnummer kommer personnummret fyllas i automatisk men är ej möjlig att redigera.
 • Vill man registrera ett person-id för en kund med personnummer i BRP kan man växla vy med knappen "Använd actiway person-id", därefter kan man fylla i det person-id som är registrerat på kunden.
 • I de fall där varken ett personnummer eller person-id finns registrerat i BRP kommer det endast vara möjligt att fylla i ett nytt person-id.

I samband med att man trycker ok-knappen kommer värdet relaterat till kunden sparas ner i databasen för BRP.

Steg 2:

 • En dialogruta visar sedan hur betalningen kommer att fördelas mellan bidrag, löneavdrag, förbetalning och vad som måste betalas på plats. Svara "Ja" om du är nöjd med fördelningen.
 • Endast en produkt som är länkad mot Actiway är tillåten per köp. 
 • Betala eventuellt restbelopp med något annat betalsätt och slå igenom köpet.

Kreditering

Kreditering av köp gjorda via Actiway görs på samma sätt som vanliga återköp. Dock måste kunden identifiera sig på samma som när köpet gjordes.
Eftersom det inte är tillåtet att återköpa de köpen mot något annat betalsätt läggs betalningen automatiskt upp i betaldialogen när den öppnas. 

Förberedelser

För att kunna använda integrationen krävs att ni är registrerad som leverantör hos Actiway.

Aktivering

 • Konfiguration av kopplingen mot Actiway görs av BRP:s personal. 
 • Länka produkt mot actiway

   

Länkning av produkt mot actiway

 • Leta upp den produkt som ni vill länka mot actiway. Längst ner under fiken "Basuppgifter" finns raden "Produktid Actiway".  
 • Klicka på knappen "Synkronisera", välj sedan vilken aktivitet som produkten skall kopplas till i actiway.              
 • Klicka på ok-knappen, länkningen är nu klar. Spara produkten.

Snabbknapp i kassan

 • För att snabba upp köpflödet lägg till en snabbknapp för jämn betalning.
 • Knappen kan användas om:
  • Kunden är registrerad med ett person-id eller personnummer i BRP.
  • Kunden köper en actiwayberättigad produkt.
  • Hela beloppet täcks av kundens tillgodohavande hos Actiway.

FAQ

Kan jag köpa två abonnemangsprodukter samtidigt?

 • Endast en produkt som är länkad mot Actiway är tillåten per köp. Actiways API hanterar bara en produkt i taget.
 • BRP-kassan vägrar slå ut köpet tills en av de två produkterna är borttagen.

Kan jag köpa abonnemang + annat?

 • Du kan köpa abonnemangsprodukt + chokladboll
 • Slå ut i kassan med "Betala"
 • Välj ALLTID betalsättet Actiway först och sedan kontant eller kort.

Kan jag betala smågodis med Actiway?

 • Du kan bara betala för produkter som är synkade med Actiway.

Kan jag betala medlemskap med Actiway? • No labels