Child pages
  • valuecards2
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lista värdekord

Listar värdekort och presentkort som angiven person har tillgång till aningen som innehavare eller som användare av

Anrop

Exempel:

 

APIURL/valuecards.xml?number=234&reqpersonid=2345

Svar

En list med ett eller flera värdekort för angiven användare.  

 

 

  • No labels