Child pages
 • createorder
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skapa avslutad order med ett anrop

Skapa avslutad order med ett anrop

Skapa en beställning med flera anrop

1. Lista anläggningar
Anläggningar
2. Lista produkter
Produkter
3. Verifiera användare
Verifiera person
4. Skapa order
Ordrar
5. Lägg produkt i order
Orderrader
Använd det id som erhölls i steg 4 och en av de produkter i som erhölls i steg 2

Exempel med en stycken vara:

POST:APIURL/orders/{orderid}/items.xml
apikey:338934897438
productid={productid}
quantity=1

För att lägga till fler produkter till ordern, gör detta anrop för varje produkt.

6. Lista tjänster
Produkter
Exempel på tjänster:

GET:APIURL/products.xml?apikey:338934897438&producttype=service

7. Lista lediga tider
Med någon av produkterna som erhölls i steg 6
Lediga tider

8. Boka tjänst
Orderrader
Använd det id som erhölls i steg och en starttid som erhölls i steg 7.
9. Visa ordern
Ordrar
10. Skapa extern betalning
Exempelvis via integration med betalväxel
11. Skapa kvitto med betalning
Kvitto
Exempel:

POST:APIURL/receipts.xml
apikey:338934897438
orderid={orderid}
payment.totalamount={värdet på betalningen i ören}
payment.paymentmethodid=1

12. Visa kvitto
Kvitto

GET:APIURL/receipts/{receiptid}.xml?apikey:338934897438

Sidoeffekter

Anrop till värdekort och abonnemang skapar förutom bokningen ett värdekort respektive abonnemang. Mottagare respektive nyttjare är inloggad användare.

Betalning av faktura bokförs på fakturan även om den är 0-rest eller negativ rest. Dessutom bokförs det även om fakturan är hos inkasso eller hos påminnelseservice.

Medgivanden skapas i samband med att kvittot skapas.

Begränsningar

Beställning av produkter av typerna: vara, lagervara, klippkort och värdekort är möjliga.
Vi stödjer INTE:

 • delbetalning av order
 • betalning av faktura som tillhör annan person eller företag
 • tillägg av ränta/förseningsprodukt vid betalning av faktura
 • betalning med faktura
 • rabattprodukt eller rabatt på värdekort
 • repetition av beställningar
 • Betalarorganisation på abonnemang
 • Prisändring på abonnemang
 • Signupfee eller mandatorysubcriptionproduct
 • Att ändra tid på tjänstebokning
 • "Spelare" på tjänstebokning
 • No labels