Child pages
  • Wellness Cloud
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wellness Cloud (MWC) utvecklas av Technogym och är ett system för medlemmars träninghistorik och mål.

BRP skickar personuppgifter, medlemskap, inpasseringar samt deltagande på gruppaktiviteter till MWC.

Kunden får ett mail från MWC första gången de synkas över. I mailet finns instruktioner för att aktivera sitt konto i Wellness Cloud. När kunden slutfört aktiveringen kan de logga in i BRP:s webbokning och där klicka på länken till Wellness Cloud och bli direkt inloggad utan att behöva ange användarnamn och lösenord hos MWC.

Vem synkas

Det går att konfigurera BRP på olika sätt för att göra ett urval på vem som ska synkas till MWC och vem som inte ska synkas. Rekommendationen är att använda inställningen "Synca alla medlemmar till Technogym". Då kommer alla personer med ett aktivt abonnemang vars produkt ger medlemskap att synkas. Även frysta abonnemang räknas som aktiva så länge som bundet eller debiterat ligger i framtiden eller att förnya automatisk är ikryssat. Alternativ till detta urval är att skapa en Persongrupp eller en Personkategori och koppla den på de personer som ska synkas. Använder man denna metod måste man komma ihåg att koppla kategori/grupp till nya medlemmar. Man har också möjligheten att välja att synka ALLA personer i BRP till MVC.

Sedan måste viss data finnas på personkortet nämligen, Förnamn, Efternamn, Födelsedag, Kön (och e-post). Om e-post krävs eller ej är konfigurerbart. Personen har också några flaggor på personkortet, "Tillåt synk" och "Tillåt synk. av aktiviteter" där kunden själv kan välja att utelämnas från synk även om urvalskriterierna i övrigt uppfylls.

Vad synkas

Personalia

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-post
  • Kön
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Foto

Tidpunkten då fotot togs eller importerades till BRP används för att avgöra om bilden ska synkas till MVC eller ej. Om denna tidpunkt är senare än senaste personsynken så skickas bilden. Det går också att hindra synkning av bild genom att lägga till ifChangeInfo.next=ifAllowPublishingPhoto

under Inställningar > Lokala anpassningar > Personkortet. Gå sedan in på personkortet och kryssa ut "Tillåt publicera bild offentligt". Bilden för denna person kommer då inte längre att synkas.

Inpasseringar

När en kund passerar genom en läsare som ger "Nytt besök", (normalt första besöket i entréläsaren) så skickas detta till MVC. Dessa återfinns i MVC på medlemskortet under fliken Aktiviteter.

Gruppaktiviteter

När en kund prickas av till en gruppaktivitet skickas detta till MVC. Gruppträningen visas i MVC på medlemskortet under fliken Historik. För att synk ska ske måste gruppaktivitetens produkt vara kopplad till en aktivitet i MVC. Detta gör man under Produkter > Produkter, fliken Gruppaktivitet och "ID i Technogym", klicka på knappen Synkronisera för att få en lista på de aktiviteter som är skapade i MVC.

Medlemskap

De aktiva abonnemang vars produkt ger medlemskap används. När ett abonnemang sparas skickas uppgiften om kundens medlemskap till MVC. Skulle kunden ha flera medlemskap används det som sträcker sig längst fram i tiden, icke frysta abonnemang går också före frysta. Vi skickar både abonnemangets start och slut men även tidpunkten då kunden blev medlem första gången samt om abonnemanget är frysta eller avslutat. Det är en viss fördröjning efter att abonnemanget uppdaterats i BRP innan man ser förändringen på medlemskortet i MVC.

Grupper

Om man aktiverar synk av grupper förutsätter detta att gruppen i MVC heter exakt lika dant som persongruppen i BRP. När dessa har kopplats ihop synkas en persons grupper över till MVC. Observera att BRP då blir master för tilldelning av grupper och endast de grupper som är kopplade till personen i BRP kommer att finnas på medlemmen i MVC. Har man tex kopplat grupper till medlemmar direkt i MVC kommer detta försvinna och ersättas med hur grupperna är kopplade i BRP.

  • No labels