Child pages
 • Wellness
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Registrering av wellnessnyckel i samband med försäljning av abonnemang

Wellness installeras lokalt på anläggningen. När en kund skapas i BRP synkroniseras denna över till Wellness. Det är även möjligt att göra en nattlig synkronisering.

WS = Wellness System
TGS = Läsaren (TrainerPoint) ansluten till Wellness Systems

Alt 1. Registreringsläsare kopplad till Wellness

 1. Skapa personen i BRP
 2. Klicka "Spara". Personen synkroniseras till WS
 3. Sätt en nyckel i TGS-läsaren
 4. Tryck knappen till höger om fältet "Kortnummer" på personkortet. BRP talar då om för WS att tilldela UID för nyckeln i WS läsare till personen, både i Wellness och i BRP

Alt 2. Registreringsläsare kopplad till BRP

 1. Skapa personen i BRP
 2. Ställ markören i fältet "Kortnummer" och läs av nyckeln i BRPs läsare. Kortnumret registreras i fältet.
 3. Klicka "OK". Personen synkroniseras med WS
 4. Sök upp personen i WS
 5. Lägg nyckeln i TGS-läsaren och tryck "Tilldela nyckel" i WS-klienten.

Överföring av gruppaktivitetsdeltagande till Wellness

När en person prickas av på en gruppaktivitet skickas informationen om detta till Wellness. En förutsättning är att gruppaktivitetsprodukten i BRP är kopplad till en produkt i Wellness. Kopplingen görs från gruppaktivitetsfliken på gruppaktivitetsprodukten. Här kan du även ställa in gruppaktivitetens intensitet.

 • No labels