Child pages
 • Webinar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Webinar

Vi vill hjälpa dig att bättre förstå och använda BRP. Delta i våra webinar, korta utbildningar på 60 till 90 minuter, där deltagarna enkelt kopplar upp sig med hjälp av webbtjänsten GoToMeeting. Vi delar skärm och det finns tillfälle att ställa frågor.

Anmäl dig genom att skicka e-post till utbildning@brpsystems.se

Varje tillfälle kostar 400 SEK + moms

Just nu erbjuder vi 30% rabatt dvs du betalar 280 SEK.

Hur går det till?

 1. Du anmäler dig till det webinar som du är intresserad av genom att skicka e-post till utbildning@brpsystems.se 
 2. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan till din e-postadress med specifikation på kostnad.
 3. Dagen innan webinaret kommer du få en e-post med en ID kod och en länk som du kan klicka på. Om du använder dator under webinaret kan du klicka på länken i e-posten, och du kommer då direkt till webinaret. Du behöver inte ladda ner något program om du använder dig av dator och infogad länk. 
 4. Vill du använda dig av smartphone eller surfplatta, ladda ner appen: GoToMeeting för iPhone eller för Android Använd dig sedan av ID koden som du fick för att logga in till webinaret. 
 5. Faktura skickas efter genomfört webinar 
 6. Innan webinaret startar kommer utbildaren att vara tillgänglig ca 20-10 minuter före avtalad tid. Här finns det möjlighet att testa sin ljudutrustning inför webinaret. Gör gärna det då det tar upp tid från webinaret att justera detta och vi vill gärna komma igång vid uttalad tid. 
 7. Alla webinar startar klockan 10:00 och håller på till max klockan 11:00. 

Kommande Webinar

 

 

Utbildning på plats

Förutom webinar har vi även utbildningar på plats hos oss eller hos er. Läs mer här: Utbildningar

Webinar #1 - Hantering abonnemang under en vardag

 1. Abonnemangsförsäljning
  1. AG
   1. Kontant/kort första period
   2. Kundkonto första period
  2. AG annan betalare
  3. Förbetald
   1. Kontant
   2. Fakturerat
   3. Delat privat/företag
  4. Avbetalning X månader med Friskvårdskuponger
 2. Varför lever ett abonnemang?
 3. Avvikelser
  1. Skapa olika typer
  2. Ändra olika typer
   1. För förbetald
   2. För AG ännu ej dragen
   3. För AG som är dragen
 4. Manuella debiteringar
  1. Vill betala av en viss tid
  2. Borttagen frysning efter en dragning har skett
 5. Uppsägningar
  1. Datum
 6. Intyg

Webinar #2 - Fakturamallar, fakturering i kassa, fakturering bokning/beställning, delbetalning, odebiterade

 1. Fakturamallar - att hitta och att ändra 
 2. Visa fakturamallar på fakturor, hur förhandsgranskar man. 
 3. Fakturering 
  1. Fakturera kund 
  2. Fakturera organisation 
  3. Fakturera organisation och person 
  4. Fakturera bokning
  5. Fakturera beställning 
  6. Jobba med faktura i kassan (Dela osv) 

4. Delbetalning 

Webinar #3 - Fakturering - Autogiromedgivande, debitera autogiroabonnemang, Kundkonton

 1. Medgivanden
  1. Ofullständiga
  2. Felaktiga
  3. Stoppade
  4. Dagsrutiner
 2. Kontroll av Kundkonton
  1. Vad är kundkonto och varför är den viktig?
 3. Debitera AG abonnemang
  1. Saknar medgivande släpande
   1. Fakturadistribution
  2. Saknar medgivande
   1. Fakturadistribution
  3. Har medgivande släpande
  4. Har medgivande
 4. Återkontroll av kundkonto
 5. Debitera Abonnemang
 6. Återkontrol av kundkonto
 7. Visa fakturor
  1. Kundkort
  2. Alla
 8. Påminnelsehantering
 9. Automatiskfuppföljning
  1. Förfallen faktura
  2. Saknar medgivande

Webinar #4 Fakturor - hantering kundreskontra, förfallna, täckning saknas, påminnelser med mera

 1. Beställ uppgraderingar regelbundet
 2. Standard fakturor
  1. Diskutera OCR
  2. 21 grams & Fakturadistribution
  3. Alla
  4. Ej skickade
  5. Obetalda
   1. Färgkoder
  6. Indrivning
  7. Inväntar svar
  8. Kopior
  9. Krediteringar
   1. Hela rader
   2. Delar av en rad
  10. Omatchade
  11. Kvitta
 3. Hantering AG fakturor
  1. Täckning saknas
  2. Felkoder
  3. Omskick
 4. Påminnelser & kravhantering
  1. I BRP
  2. Integration Påminnelsebyrå
 5. Faktura journaler (lite kort bara)
 6. Inbetalningsjournaler (lite kort bara)
 7. Kundreskontra

Webinar #5 - Resurser, schema & arbetspass

 1. Skapa Schema
 2. Skapa resurs
 3. Skapa vy
 4. Koppla Schema + vy
 5. Koppla Schema + resurs
 6. Visa skillnad mellan Schema och Arbetspass
 7. Koppla resurs till aktivitet/tjänst

Webinar #6 - Rättigheter, inpasseringsrättigheter, schema, läsare

 1. Skapa scheman.
 2. Skapa Inpasseringsrättigheter
 3. Skapa Rättigheter.
  1. Koppla rättigheten/erna till gruppaktiviteter och abonnemang.
  2. Koppla rättigheten till en inpasseringsrättighet.
 4. Se till att inpasseringsrättigheterna är knutna till rätt schema och ger tillträde till rätt läsare.

Webinar #7 - Värdekort, klippkort, presentkort. Konfiguration av produkt och betalning med värdekort

 1. Skapa ett värdekort med en summa 
 2. Skapa ett presentkort som kan ha en varierande summa´ 
 3. Skapa ett klippkort / ett vanligt och ett för företag (efterfakturering)  
 4. Koppla ett klippkort med en tjänst 
 5. I kassan 
  1. Visa hur man säljer ett presentkort

  2. Visa hur man säljer ett värdekort

  3. Visa hur man säljer ett klippkort 
  4. Visa hur man gör ett återköp av klipp till ett klippkort
  5. Visa hur man gör ett återköp till ett värdekort
 6. I vyn 
  1. Visa hur man tar en bokning och synkar den mot betalning med värdekort

  2. Visa hur man tar en bokning och synkar den mot betalning med klippkort 

 7. Tömning 
  1. Visa hur man tömmer värdekort med ett värde kvar 

  2. Visa hur man tar en bokning och synkar den mot betalning med klippkort 

Webinar #8 - Webinar för nyanställda.

 1. Kundkortet 
  1. Att lägga in en ny kund

  2. Att förstå alla flikar på kundkortet

 2. Boka in en bokning i vyn
 3. Ändra en bokning (byt dag, klipp ut, boka in flera bokningar i rad) 
 4. Ta en bokning till kassan 
  1. Ta betalt via "vanlig" betalning 

  2. Ta betalt med ett klippkort som är synkat till bokningen och kunden

  3. Stäng beställning och ta upp den igen via vyn 
  4. Visa hur man kan fakturera en bokningen från vyn 
  5. Visa hur man kan söka upp kund i kassan och söka upp beställningen 
 5. Boka in en gruppaktivitet 

 6. Boka in en vara/flera varor 
  1. Ta betalt genom att ta bokningen till kassan 

  2. Visa hur man bokar in fler varor/ tar betalt i kassan 

  3. Visa hur man kan hämta upp varubokningen efter den är stängd 
  4. Visa hur man kan fakturera en varubokning 

 7. I vyn 
  1. Visa hur man tar en bokning och synkar den mot betalning med värdekort

  2. Visa hur man tar en bokning och synkar den mot betalning med klippkort 

 8. Ta betalt i kassan på olika sätt. 
  1. Ta betalt med olika betalsätt. 

  2. Dela ett kvitto

Webinar #9 - Konto, betalsätt, konfigurering av produkter.

 1. Kontoplan
  1. Nyheter
  2. Typer av konton
  3. Skapa
  4. Ändra
  5. Innehåll
 2. Betalsätt
  1. Skapa
  2. Ändra
  3. Innehåll
 3. Dimensioner
  1. Hierarki
 4. Produkter
  1. Nyheter
  2. Hålla BRP i bra skick
  3. Ej debiterbar
  4. Försäljningskonto
  5. Periodiseringskonto
  6. Dimensioner

Webinar #10 - Lagerhantering, inställning av produkter, inventering.

 1. Rättighet lager
 2. Lagerkonton
 3. Transaktionstyper
 4. Lagerställen
 5. Skapa en lagervara
  1. Konfigurera en lagervara 

 6. Lagernivåer/inventering 
  1. Skapa lagernivåer för många produkter på samma gång 

 7. Lagersaldo/lagervärde
 8. Skapa beställning  
 9. Inleverans av varor 
 10. Inventering
 11. Använda inventering för att ändra saldo vid leveranser
 12. Inventering med inventeringsverktyg
 13. Historik 
 14. Lagerförändringsjournal 

Webinar #11 - Medlemsstatistik abonnemang, abonnemangsförsäljning. Övrig Statistik. 

 1. Definera vad medlem är för er
  a. Max dagar mellan abonnemang
  b. Konfigurera abonnemangsprodukt
 2. BRP Online Analys
  a. Vilken data finns där och varför
  b. Skillnad från gamla medlemsrapporten
 3. Attrition
  a. Hur definerar analysen olika typer av medlemmar
 4. Retention rate
  a. Hur definerar BRP retention
 5. Försäljningsstatistik
  a. Konfigurera produkter för att enkelt kunna få ut statistik
  b. Statistik - Abonnemang - Försäljning
  c. Statisitk - Försäljning per produkt
  d. Produkter - Abonnemang
 6. Övrig Statistik 
  a.Beläggningsgrad 
  b.Bokning
  c.Försäljning produkter/produktgrupper
  d.Gruppaktiviteter
  e.Tjänstebokningar

  

 

 

 

 • No labels