Child pages
 • Visa och betala fakturor via Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar

 1. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Visning av fakturor"
 2. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Betala fakturor" (förutsätter att internetbetalning är aktiverat)
 3. Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Visa förfallna fakturor efter inloggning"

Flöde

 • Om kunden har förfallna fakturor visas de direkt efter inloggning.
 • I menyn visas alternativet "Fakturor", där visas:
  • Obetalda fakturor (uppdelat per anläggning).
  • Betalda fakturor (ingen bakre tidsgräns).
 • Om möjligheten att betala fakturor inte är aktiverad visas betalda och obetalda fakturor i samma lista.

OBS! Om man använder DIBS som betalleverantör kan justeringar behöva göras av oss.

 • No labels