Child pages
  • Video
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om er installation av BRP hostas på en terminalserver (exempelvis Netono) rekommenderar vi att du tittar på filmerna i en webbläsare på din lokala dator. Kopiera http://dok.brpsystems.se/confluence/x/I4B1AQ och klistra in i adressfältet.

Förberedande ekonomi

Kontoplan
Kassaenheter

Kontaktregistrer

Kundkortet
Sökning
Personal
E-postutskick

Resurser

Schema
Resurser och vyer
Personalresurser och skapa ett arbetspass
Kopiera arbetspass

Produkter

Produktgrupper

Tjänstebokning

Tjänsteprodukt
Tjänstebokning
Planeringslistor
Paketprodukt
Paketbokning
In och utcheckning
Kapacitet

Kontrakt

Konfigurera kontrakt
Skapa kontrakt
Boka in och debitera kontrakt

Arrangemang

Arrangemangsprodukt
Planera arrangemang 
Arrangemangsdeltagare 

Fakturering

Fakturera beställning
Massfakturering
Fakturalistan
Betala och kreditera
Fakturajournaler, inbetalningsjournaler och verifikat

Abonnemang

Abonnemangsprodukt
Rättigheter (för inpassering och bokning)
Sälja autogiroabonnemang (Sverige)
Sälja avtalegiroabonnemang (Norge)
Avvikelser abonnemang (frysningar)
Hantera autogiromedgivanden (Sverige)
Hantera avtalegirofullmakter (Norge)
Autogirodragning / Avtalegirotrekk
Resultat av AG-dragning / trekk
Debitera ett abonnemang
Periodisering

Gruppaktiviteter

Gruppaktivitetsprodukt
Bokningsregler
Planera gruppaktivitet
Ändra gruppaktiviteters repetition
Deltagare
Drop in
Släpp av platser 
Vikarieförfrågan

Entré

Entréprodukt

Klippkort

Klippkortsprodukt
Försäljning av klippkort
Använda klippkort i kassan
Använda klippkort i inpasseringen
Företagsklippkort

Kassa

Köp och återköp
Betala
Att flytta produkter mellan kvitton
Fakturera från kassan
Kundkonto
Bordshantering och bongar (konfigurera och använda)
Bordshantering och bongar användning (kortare film med bara användning)
Kassarapporter 

Lager

Konfigurera lager
Lagervara
Inventering 
Beställningar
Förändringsjournal

Kundkiosk

Kiosk

Passagedisplay

Demo passagedisplay
Passagedisplay i drift

Internetbokning

Söka pass
Bokningar och abonnemang
 
Boka och dela på facebook
Köpa abonnemang
Abonnemang med underskrift

BRP kontroll

Stickprovskontroller i app

Statistik

Bokningar

 

  • No labels