Child pages
 • Verifikatexport
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Format

Verifikat kan exporteras till följande format för inläsning i bokföringssystem:

 • Visma Business

 • Visma Global

 • Visma DI

 • ASW
 • Agresso
 • Devis
 • Fortnox (webAPI)
 • Visma.net (webAPI)
 • Visma Enterprise (webAPI)
 • SIE4
 • BRP:s egna format, se Standardexport av verifikat
 • Stöd för andra format kan implementeras vid behov. Kontakta BRP för att begära offert.

Automatisk export av verifikat

BRP kan exportera verifikat per automatik. Exporten görs då en gång per dag. Kontakta BRP för mer information.

Manuell export av verifikat

Efter kassarapporter, fakturajournaler och inbetalningsjournaler skapats, gå till Ekonomi > Bokföring > Verifikat, markera önskade verifikat och klicka på "Exportera".

 • No labels