Child pages
  • Varubokning via Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

  • Gå till Produkter > Produkter, sök upp de varor som ska gå att boka på Internet och klicka i "Bokningsbar via Internet" på deras basuppgiftsflik.
  • Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Bokning av varor"

Produkter > Resurser

Använd på Internet

Specialinställningar

todo

Flöde

todo

  • No labels