Child pages
  • Varuautomat med koppling till BRPs Vending API
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bakgrund

När en vara köps i en varuautomat (vending machine) så drar kunden sitt kort/armband i automaten. BRP kontrollerar då i följande ordning:

  1. om det finns en entré med förbetald kredit med aktuellt kortnummer.
  2. om det finns ett presentkort med kortnumret eller om det finns en person med kortnumret och personen har ett presentkort med pengar kvar på.
  3. om kortnumret är kopplat till en person som har en kreditgräns på sitt kundkonto.

BRP svarar automaten om kunden får handla och till vilket belopp. När kunden väljer vara så säljs en fördefinierad produkt i BRP och betalmedel belastas enligt ovan. Priset skickas från automaten, pris i BRP ignoreras. Det betyder också att det inte finns möjlighet till billigare pris för guldmedlemmar eller liknande i denna integration.

Driftsättning

  1. Inköp / hyra av varuautomat med läsare som har stöd för BRPs Vending API
  2. Konfiguration av automat
  3. Kontakta BRP och boka in en tid för att sätta upp kommunikationen mellan BRP och varuautomaten


Koppla produkter till specifika fack

Under Produkter > Inställningar > Varuautomat, skapa en ny automat och ge den ett beskrivande namn.

För att lägga till en koppling mellan fack och produkt, välj ny bredvid "Produkter" och fyll i facknummer samt välj produkt. Tänk på att det endast är varor och lagervaror som går att koppla till ett fack (BRP varnar om någon annan typ av produkt väljs.)

Fack som inte har produktkoppling använder sig av den standardprodukt som BRP:s support konfigurerat. 

Numrering av fack i Nutramino varuautomater

Numreringen börjar längst ned till vänster och går till höger för att sedan fortsätta på raden ovan. Se bild.
  • No labels