Child pages
 • Utdrag ur medgivanderegister
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syfte

När en kund lägger upp ett medgivande sparar BRP betalarnummer, personnummer och kontonummer. Med tiden kan kontonumret ändras om kunden gör ändringar på banksidan. Dessa ändringar meddelas inte till BRP, så om en anläggning ska flyttas till ett nytt bolag är det viktigt att kontonummer i BRP uppdateras så att medgivanden kan läggas upp i nytt bolag. Detta görs genom att en utdragsfil läses in.

Utdragsfilen AGU7 tas ut per bolag. Filen innehåller betalarnummer, personnummer och kontonummer för alla personer med autogiromedgivanden. 

Förberedelser

 • För att beställa ett utdrag ur medgivanderegister (Elektronisk fil i ett specifikt format med all information om godkända medgivanden) krävs att man har tillgång till Autogiro Online.
 • Om du inte har tillgång till Autogiro Online kontakta din bank för att få tillgång.
 • Innan du gör beställningen kontrollera med din bank vad ett utdrag kommer kosta (om något alls)
 • OBS! Utdrag ur medgivanderegister ska inte förväxlas med rapporten "Aktiva medgivanden" som man kan ladda ned via Autogiro Online i enkelt excel- eller pdf-format. Denna rapport innehåller inte alla uppgifter som behövs när ett utdrag ur medgivanderegister efterfrågas.

Beställa utdrag ur medgivanderegister

 1. Logga in i Autogiro Online
 2. Klicka på "Sammanställningar"
 3. Klicka på "Utdrag ur medgivanderegister"
 4. Klicka på "Nästa"
 5. Klicka på "Bekräfta"
 • Filen kommer nästa dag återfinnas på det ställe ni normalt sätt får era autogirofiler. Det kan t.ex vara internetbank, bglink eller direkt till BRP Systems.
 • Om ni nyttjar BRP Systems som mottagare för era Autogirofiler (Autogiro, bankgiro inbetalningar och automatiskt filutbyte mot BGC), skicka då ett mail till support@brpsystems.se att ni beställt ett utdrag ur medgivanderegister om beställningen inte skett i samråd med oss.

Teknisk information

 • Medgivande är kopplat till bankgironummer och inte till kundnummer.
 • Rapporten heter hos bankgirot AGU7 • No labels