Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Denna utbildningsplan används för att lära upp en person som kan verksamheten så att denna kan konfigurera systemet och lära upp övrig personal. Utbildningen sker i regel via telefon och är uppdelad i ett antal pass om en timme vardera.

Lämpliga deltagare

RollFörkortning
SystemadministratörSA
Receptionist/kassaanvändareRK
EkonomiansvarigaCFO

Konfiguration & Uppstart

Produktion 1

Produktion 2

Ekonomi - Fakturering

Övrigt

  • No labels