Child pages
  • Utbildning - Statistik och andra nyckeltal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Följande menyval innehåller de funktioner som oftast är av intresse för gym kunder.

Produkter --> Abonnemang

Statistik --> Medlemsrapport

Statistik --> Abonnemang --> Abonnemang

Kontaktregister --> Passaghistorik

Statistik --> Gruppaktiviteter --> Gruppaktiviteter

Statistik --> Beläggningsgrad

  • No labels