Child pages
  • Utbildning - Resurser
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utbildningen tar ca 1 timme 

Förberedelser

Innan detta utbildningstillfälle ska superanvändaren samla information om resurser och produkter i verksamheten.

Scheman

Gå igenom hur scheman skapas

Skapa en schemaavvikelse

En snabb titt på hur arbetspass funkar och när det kan vara ett bra alternativ till vanliga scheman

Resurstyper

Produkter > Inställningar > Resurstyper

Skapa de resurstyper som används i verksamheten, exempelvis 'Personal' samt de olika typer av lokaler och utrustning som används i verksamheten.

Resursetiketter

Produkter > Inställningar > Resursetiketter

En resursetikett gör att en resurs (exempelvis en personal) kan utföra en tjänst (exempelvis att utföra en viss typ av massage). När en ny personal anställs kan det vara tröttsamt att markera alla tjänster som denna kan utföra. Istället kan resursetiketter skapas som anger vilka tjänster en massör, receptionist eller vaktmästare kan utföra.

Kapacitetstyper

Produkter > Inställningar > Kapacitetstyper

En kapacitetstyp (exempelvis en bädd i en sovsal eller en plats i en restaurang) gör att en resurs kan användas för flera samtidiga bokningar. En person kan till exempel boka två bäddar i ett dubbelrum.

Om kapacitetstyper behövs för verksamheten, lägg till dessa i BRP.

Resurser

Produkter > Inställningar > Resurser

En ledig resurs är en förutsättning för att en tjänst ska kunna säljas. Exempel på resurser är ett hotellrum eller en personal.

Skapa ett antal resurser och koppla dem till de resurstyper som redan skapats.

Vyer

Produkter > Inställningar > Vyer

En vy visar en schemabild över ett antal valda resurser under en viss tid. Man kan exempelvis skapa en vy som visar alla dubbelrum, eller alla terapeuter. I vyn kan man se vilka resurser som är lediga och vilka tjänster som kan bokas.

Arbetspass

Öppna resurser utan schema genom att markera ett tidsintervall och trycka "T" på tangentbordet.

Checklista inför nästa utbildningstillfälle

Det är viktigt att följande checklista är helt klar innan nästa utbildningstillfälle. Om inte, kontakta BRP för att senarelägga utbildningen.

Slutför registreringen av:

  • Scheman (öppettider, arbetstid etc.)
  • Resurstyper (personal, konferensrum, dubbelrum etc.)
  • Resursetiketter (terapeut, lärare etc.)
  • Kapacitetstyper (bädd, plats i restaurang etc.)
  • Resurser (personal som utför tjänster, rum etc.)
  • Vyer (Samtliga, Personal, Lokaler etc.)