Child pages
  • Utbetalning via autogiro
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om ni har möjlighet till kreditering i ert Autogiro-avtal med banken så kan ni skapa en krediteringsfil för att utbetala felaktiga debiteringar till kunder med ett giltigt autogiromedgivande.

  1. Kreditera de felaktiga fakturorna så ni får kreditfakturor som kan utbetalas
  2. Öppna fakturalistan Ekonomi > Fakturering > Fakturor
  3. Markera de fakturor du vill utbetala (har negativt belopp)
  4. Klicka på knappen "Autogiro"
  5. Skicka filen som skapas till BGC via samma kommunikationskanal som vanliga dragningsfilen
  6. Resultat avseende utbetalningarna återredovisas på samma vis som inbetalningar och när den är gjord så blir saldot noll (0).

 

  • No labels