Child pages
 • Utbetalning faktura med negativ rest
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bakgrund

 • Ibland krediterar(och kvittar) man en faktura som redan är betald eller så betalar kunden in för mycket på en faktura. I båda dessa fall kommer det finnas en faktura med en negativ skuld / restbelopp på
 • Nedan förklarar olika sätt ni kan återföra pengarna till kunden på smidigast sätt

Kassa

Förutsättning: Kunden måste vara på plats om ni ska betala ut på kort / kontant

 1. Sök upp kunden i kassan
 2. Klicka på "Betala faktura"
 3. Välj fakturan som ni ska utföra utbetalning på
 4. Klicka på OK
 5. Nu kan du välja annat belopp eller bara okeja det totala minusbelopp som fakturan har
 6. Välj betalmedel och slutför minusköpet

Banköverföring

Förutsättning: Ni måste ha kundens kontonummer så ni kan utföra en banköverföring från er bank. Använd INTE kontot som finns på kundens medgivande om denne har något. Detta kontonummer behöver inte vara ett aktuellt nummer då kontonummerbyten på Autogiromedgivanden är sekretessbelagda och meddelas därmed inte till BRP via autogirofilerna

 1. Sök upp fakturan på kundens kundkort eller i fakturalistan
 2. Markera fakturan ni ska utföra utbetalning på
 3. Klicka på "Betala".
 4. Välj betalsätt bank eller motsvarande betalsätt ni nyttjar för att kontera bankbetalningar på fakturor
 5. Välj betaldag, det ska vara samma betaldag som ni kommer utföra den manuella banköverföringen på till kundens konto
 6. Välj det minusbelopp som ska betalas ut
 7. OK

Autogiro

Förutsättning: Ni måste ha parametern "Kreditering / Utbetalning" på er Autogirotjänst. Att göra en utbetalning via autogiro kostar lika mycket som att få en inbetalning. Kontrollera med er bank om ni har tjänsten samt kostnad.

 1. Sök upp fakturan på kundens kundkort eller i fakturalistan
 2. Markera fakturan ni ska utföra utbetalning på
 3. Klicka på "Visa"
 4. Ändra förfallodag på fakturan till det datum ni vill att utbetalningen ska ske via Autogiro
 5. OK
 6. Markera fakturan igen
 7. Klicka på "Autogiro"
 8. OK

Bokföring

 

 

 

 • No labels