Child pages
  • Uppdaterad kassarapport
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Från och med version 2019.1907 är kassarapporten för affärsenheter i Sverige uppdaterad enligt senaste direktiv från Skatteverket.

Beteendet är oförändrat för kunder i Norge.

Bakgrund

Försäljningar som inte ger kassakvitton, t ex betalning med kundkonto eller via Actiway, ger istället upphov till beställningsbekräftelser. Dessa behöver behandlas annorlunda än faktiska kassakvitton. Detta har inneburit en uppdatering av beräkningen av grand totaler, och till förtydligande av information i kassarapporterna, enligt nedan.

 

Antal beställningsbekräftelser

Beställningsbekräftelser räknas inte med i antalet utslagna kvitton på en kassarapport. Antalet beställningsbekräftelser ligger på en egen rad.

Grand total

Försäljningar som leder till beställningsbekräftelser räknas numera inte med i de tre grand total-summorna. Bara försäljningar som ger kassakvitton är medräknade.

Summering per betalsätt

Summeringen per betalsätt redovisas numera i separata tabeller beroende på om betalsättet ger kassakvitto eller beställningsbekräftelse.

Summering per produktgrupp eller per produkt

Summeringen per produktgrupp eller per produkt redovisas numera i separata tabeller beroende på om de är köpta med betalsätt som ger kassakvitto eller beställningsbekräftelse.

Exempel

Nedan visas ett exempel på hur kassarapporten i Sverige kan se ut. Uppdaterade delar är markerade i gult.

  • No labels