Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tidrapportering sker i det webbaserade BRP Online där personalen kan logga in för att fylla i och ändra sina tidrapporter. 

Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar

BRP Tidrapportering 

Följande funktioner förutsätter BRP Tidrapportering 

 • Stämpelklocka
 • Personalliggare
 • Överlappande tidrader (kan användas för OB)
 • Export till lönesystem (Med denna funktionalitet aktiverad tillkommer en ny kryssruta på tidkod som anger om tidkoden kan överlappa andra tidkoder eller ej.)

Förutsättningar

 1. Anställningsformer (verifiera att alla anställda passar in som en av dessa)
 2. Export av underlag kan endast ske till Visma Lön eller Agresso.
 3. Fast anställd med flex behöver använda arbetspass, inte schema.
 4. Kontrollera att du kan gå till BRP Online (blå ikon högst uppe till höger i det ordinarie BRP-interfacet) 
 5. Gå igenom Driftsättning tidrapportering

Observera att detta inte är ett lönesystem i sig, utan en funktion som exporterar underlag till ett lönesystem.

Uppstartspaket

Driftsättningen av tidrapportering är ett omfattande arbete och kräver ett projekt. Kontakta ansvarig säljare för offert.

Ingår i uppstartspaketet

 • Definitiv utredning av anställningsformer
 • Konfiguration
  • Tidkoder
  • Produkter som ger löneunderlag
  • Export av löneunderlag
 • Utbildning
  • Komplettering av utbildning kring arbetspass.
  • Attestant
  • Systemansvarig.
  • Genomgång av exportfil med ekonomiansvarig.

Flöden

Lägg till personal till tidrapporteringen (systemansvarig)

Lägg till attestant (systemansvarig)

Förbereda, rapportera och låsa tid (anställd)

Attestera rapporterad tid (attestant)

Export av löneunderlag (ekonomiansvarig)

Import av löneunderlag till Visma lön (ekonomiansvarig)



Under utveckling

Informationen på denna sida är under utveckling och kan komma att förändras.




 • No labels