Child pages
  • Ta bort en produkt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ta bort en produkt ur produktlistan

  1. Gå till Produkter > Produkter och sök aktuell produkt. Markera produkten i produktlistan och klicka på "Radera".
  2. Dialogfönster "Fråga" öppnas och borttaget av produkten verifieras genom att du svarar på frågan "Är du säker att du vill radera markerad post?".
  3. Klicka på "Ja" om produkten ska tas bort eller "Nej" om du ångrar borttagningen och produkten ska vara kvar.

Borttagna produkter

Produkten tas inte bort helt utan markeras endast som borttagen så att det inte går att göra nya köp eller bokningar med produkten. Dock kommer alla tidigare bokningar och köp på produkten finnas kvar.

Ångra borttag av en produkt

Raderade produkter kommer inte längre med i produktlistan men kan hittas genom att välja borttagna i "Visa"-listan. För att återställa en produkt som raderats av misstag kan man högerklicka på produkten och välja "Återskapa".

  • No labels