Child pages
 • Ta bort en planerad gruppaktivitet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gruppaktiviteter utan deltagare

 1. Sök upp det inplanerade passet i bokningsschemat.
 2. Markera gruppaktivitetet och klicka på "Avboka". Om det finns deltagare anmälda till detta pass så stoppas borttaget.
 3. Dialogfönster "Fråga" öppnas och borttaget av passet verifieras genom att du svarar på frågan "Vill du avboka följande bokning (Datum, tidpunkt, gruppaktivitet)?"
 4. Klicka på "Ja" om passet ska tas bort eller "Nej" om du ångrar borttagningen och passet ska vara kvar.

Gruppaktiviteter med deltagare anmälda

 1. Sök upp det inplanerade passet i bokningsschemat.
 2. Högerklicka på bokningen och välj "Ställ in" alternativt markera gruppaktiviteten och klicka på "Visa". Nu öppnas dialogfönstret "Gruppaktiviteter". Klicka på "Ställ in" som finns längst ned till vänster på sidan.
 3. Dialogfönster "Fråga" öppnas och borttaget av passet verifieras genom att du svarar på frågan "Detta kommer att markera passet som inställt. Är du säker på att du vill fortsätta?"
 4. Det är inte längre möjligt att boka in några fler deltagare på detta pass. Passet markeras som inställt. Passet visas fortfarande i bokningsvyn men när passet markeras visas meddelandet "INSTÄLLT" i meddelandefältet i det nedre vänstra hörnet på bilden. I internetbokningen visas passet överstruket.
  Inget meddelande skickas till de inbokade deltagarna.
 • No labels