Child pages
  • Standardexport av verifikat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Exempelfil

I BRP får man detta filformat genom att sätta inställningen "Exportera verifikat till" till BRP.

Teckenkodning blir utf-8

Batch    
 BatchId  Löpnummer för batch/fil. Unikt men kan bli luckor.
 CompanyId  Organisationsnummer
 ClientId  Klientnummer i redovisningssystem
 Voucher   
  

VoucherType

 Verifkatserie om det används
  VoucherDate Bokföringsdatum
  VoucherNumber 

Nummer på verifikatet om det aktiverats i BRP

  Description Förklarande text på verifkatet. Tex "Kassarapport nr 1123"
  VoucherRow  
   AmountBelopp på formatet "#0.00". Positivt belopp för Debet och negativt för Kredit.
   

Account

Nummer på konto
   Dim1Nummervärde dimension 1 enligt mottagande systems numrering. Finns ej med om värde saknas
   Dim2 etc till Dim9 
   CurrencyValutakod på 3 bokstäver
   VatCodeMomskod, tas från momsgruppen som är satt på intäktskonto

 

 

  • No labels