Child pages
 • Snabbguide till kassan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kassaköp

Välj den produkt som kunden vill köpa (sök bland alla produkter genom att klicka på "kikaren" eller välj en produkt genom att välja någon av snabbknapparna). Om köpet skall kopplas till en viss kund, sök upp personen genom att klicka på "Sök". Annars går det bra att genomföra ett anonymt köp.

Innan betalningen sänds igenom finns det möjligheter att plocka bort markerad rad, splitta markerade rader till flera kvitton, flytta markerade rader till nya kvitton, skapa nya kvitton och att hantera flera bordsbeställningar. Ikonerna ovanför kvittodelen har en hjälptext om man för muspekaren över dem.

Fortsätt sedan enligt något av alternativen nedan:

 • Klicka på "Kontant" eller "Kort" för jämn betalning (du får då ingen hjälp med hur mycket växel som ska lämnas).
 • Om kunden vill betala med flera olika betalsätt eller värdekort o.dyl. så klicka på "Betala" och välj först betalningssättet och sedan beloppet och klicka på "OK". Här visas det hur mycket växel som eventuellt skall ges tillbaka till kunden. Klicka på "OK" igen för att slutföra köpet.

Felslag/återköp

 • Om återköpet gäller ett köp som är kopplat till en kund sök upp kunden och titta under fliken "Tidigare köp " för att välja produkt och klicka sedan på "Återköp".
 • Om återköpet gäller ett anonymt köp, klicka "Återköp", leta upp produkten i listan och fyll i önskade fält och klicka på "OK". Från version 25.218 finns möjligheten att utgå från ett befintligt köp och skriva kvittonummer, sedan välja produkt och klicka på "Återköp".
  Klicka sedan på "Kontant" och betala ut pengarna vid kontant återbetalning eller klicka på "Kort" och be kunden sätta sitt kort i kortterminalen vid återköp till kort.

Lådöppning

Kassalådan öppnas efter varje köp. Behöver man öppna kassan utan att göra en försäljning öppnas den med tangenten "F11" eller genom en försäljning med 0 (noll) kronor. Alla lådöppningar som görs utan köp loggas och redovisas på kassarapporten.

Bordshantering

I de fall bordshantering används finns en ikon med sked och gaffel ovanför kvittodelen. Klicka på den för att öppna nya bord eller för att ta upp befintliga bord. Lägg till produkter på vanligt sätt och klicka på "Spara" för att dölja bordsbeställningen eller "Nota" för att skriva ut ett förhandskvitto.

Kvitton

 • "Kassakvitto" - I BRP syftar begreppet kassakvitto på det originalkvitto som alltid skrivs ut i samband med att en försäljning registreras i kassan. Kvittot är märkt med texten "Kvitto" och texten kan inte ändras. Antal kvitton syns sedan på kassarapporten.
 • "Kvittokopia" - Kvittokopian skrivs ut från kassan med snabbknappen "F7", den är märkt med texten "Kopia" och texten kan inte ändras. Notera att max en (1) kopia får göras per kvitto samt att ett originalkvitto alltid måste skrivas ut. Antal kvittokopior och beloppet för dessa syns sedan på kassarapporten.
 • "Returkvitton" - Returkvitton skrivs alltid ut vid återköp med information om vad som korrigerats. Returkvittot är märkt med texten "Kvitto" och texten kan inte ändras.
 • "Pro forma kvitto (förhandskvitto)" - I BRP används begreppet "Nota". Detta är ett förhandskvitto som inte gäller som bevis för en penningtransaktion. Kvittot är märkt med texten "Ej kvitto" och texten kan inte ändras.
 • "Övningskvitto" - Alla typer av kvitton som skrivs ut när BRP körs i övningsläge räknas som övningskvitton.

Oavslutade försäljningar/bord

Om det finns öppna kvitton/bord när kassarapporten tas ut kommer detta att redovisas på kassarapporten.

Händelselogg

Kassans händelselogg (Ekonomi > Kassa > Händelselogg) visar alla utskrifter av kvitton, kvittokopior, notor, manuella prisjusteringar, samt lådöppningar. Kolumnen "Kontrollkod" är det nummer som kassans kontrollenhet märker händelsen med. Samma kod återfinns på kvittoutskriften.

Kontrollera version/kontrollenhet

Hjälp > Om - "Kassamodul:" visar vilken version som används samt BRPs tillverkningsnummer.
Hjälp > Systeminformation - visar kontrollenhetens tillverkningsnummer med info och status.

Övningsläge

Från menyn Hjälp > Växla till övningsläge kan man i de fall en övningsdatabas är installerad och konfigurerad växla till denna. Starta om BRP för att köra i skarpt läge igen. Kvitton och rapporter är märkta med övning. Ingen koppling tillbaka från övningsdatabas till skarp databas finns.

Kassarapporter

 • "X-rapport" - "Preliminär Kassarapport", den får inget löpnummer utan är en ögonblicksbild av hur en slutgiltig kassarapport skulle se ut om den skapades vid det aktuella tillfället.
 • "Z-rapport" - "Kassarapport", den slutgiltiga kassarapporten får ett löpnummer från en obruten serie som BRP genererar automatiskt.

Vad kassarapporten visar

Överst står det om det är en kassarapport eller en preliminär kassarapport.

Vänster kolumn

Nummer:

Kassarapportens löpnummer ur en obruten serie som BRP genererar.

Kassa:

Vilken kassaenhet som denna kassarapport avser.

Intervall:

Tidsintervallet för transaktionerna som visas i kassarapporten.

Kvitton:

Det totala antalet utskrivna kvitton (både original och retur).

Antal återköp:

Det totala antalet återköp.

Varor:

Antal sålda varor.

Rabatt:

Beloppet för rabatten som kund erhållit.

Lådöppningar:

Antal lådöppningar som gjorts utan köp.

Växelkassa:

Summan som registrerats som ingående kontanter i växelkassan.

Omräkningar:

Antal omräkningar för denna kassaenhet.

Höger kolumn

Skapad:

Datum och klockslag när kassarapporten skapades.

Kvittokopior:

Det totala antalet utskrivna kvittokopior och sammanlagt belopp.

Återköpt (ink moms):

Summan inklusive moms för återköpen.

Tjänster:

Antal sålda tjänster.

Antal oavslutade köp:

Antal oavslutade försäljningar/bord.

Grand Total Försäljning:

Ackumulerat summerat belopp av försäljningen utan hänsyn till återköp, detta belopp nollställs aldrig utan ökar varje dag.

Grand Total Retur:

Ackumulerat summerat belopp av alla återköp, detta belopp nollställs aldrig utan ökas på med varje återköp.

Grand Total Netto:

Grand Total Försäljning - (minus) Grand Total Retur.

Summering per betalsätt: Här redovisas försäljningssumman fördelad på de registrerade betalsätt som använts under aktuellt intervall.

Omslutning verifikat: Här redovisas samtliga transaktioner som påverkat intervallets försäljningsbelopp och vilka kontonummer som transaktionerna bokförts på.

Försäljning per produkt: Här redovisas den totala försäljningssumman per produktgrupp under aktuellt intervall.

Kommentar: Om det räknade beloppet inte stämmer med det förväntade beloppet när man tar ut en kassarapport så skall det anges en kommentar som redovisas här.

Längst ner står det företagets namn och organisationsnummer.

Ytterligare dokumentation

Komplett dokumentation över BRP:s funktioner finns här: http://dok.brpsystems.se/confluence/display/DOK22/Dokumentation

 • No labels