Child pages
  • Slutfakturering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funktionen "Slutfakturering" kan användas i samband med att ni avslutar en kunds abonnemang, antingen ett "vanligt" eller ett autogiroabonnemang.

Om fältet "Skapa slutfaktura" markeras vid uppsägningen kommer fakturor att skapas för:

  • "Abonnemanget" - Kunden debiteras för tiden som är kvar av abonnemanget, d.v.s. fr.o.m. senaste debiterat t.o.m., t.o.m. slutdatum för abonnemanget.
  • "Kundkonto" - Om kunden har ett kundkonto där saldot inte är 0 kr (noll) kan detta faktureras. Tidigare systeminställningar påverkar inte möjligheten att debitera kundkonton.

Ni kan inte slutfakturera en kund om ett slutdatum satts som infaller under tiden som abonnemanget redan är debiterat för.

Skriv ut slutfakturor

Vid begäran om rapportutskrift kommer alla kundens fakturor som skapats i samband med uppsägningen att skrivas ut. Slutfakturor går inte att betala via autogiro. Fakturorna kan dock fortfarande bifogas med e-post.

  • No labels