Child pages
 • Skicka autogiromedgivanden
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Autogiromedgivanden

 1. Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden.
 2. Klicka på "Skapa fil" för att skapa en medgivandefil med alla kunder som har en åtgärd (grön färg).
 3. Spara filen under "Skapade".
 4. De medgivanden som du valt att skicka till banken ligger nu under "Hos BGC".
 5. De kunder som ligger kvar under "Saknas" är gula eller röda. Kontakta kunderna och be dem skicka korrekta kontouppgifter.
  1. Markera alla kunder under "Saknas".
  2. Klicka "Personer".
  3. Gör ett utskick till personerna via SMS eller E-post.
 6. Skicka filen till banken.
 • No labels