Child pages
  • Samtycken
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funktionaliteten har från version 2018.3504 ändrats till att tillåta egendefinierade samtycken (förutsätter tillägget GDPR Tools).

Märkbara ändringar efter uppdatering: 

  • Checkboxar för samtycken massutskick har ersatts med en knapp som öppnar separat dialog eftersom det i teorin går att skapa oändligt antal samtycken.
  • Samtycken i avancerat urval flyttat till egen flik.
  • Meddelandemallar för samtycken massutskick flyttade från Inställningar > Meddelandemallar till Kontaktregister > Inställningar > Samtyckesmall

Samtycken

Kontaktregister > Inställningar > Samtycke

I denna dialogen definieras de olika typer av samtycken som finns i BRP.

Som standardvärde finns det 3 st olika samtycken för massutskick av brev, e-post och sms, då dessa tre styr funktionalitet i BRP går de ej att ta bort och måste även vara aktiva.

Egendefinierade samtycken

Om man vill skapa upp egna samtycken så krävs tillägget GDPR-Tools som kan beställas genom att kontakta BRP Support. Som användare behöver man också ha rollen 'Inställningar' för att kunna skapa/inaktivera och/eller ta bort ett samtycke. Om man väljer att ta bort ett samtycke går man miste om informationen om vilka personer som har gett just det samtycket därför rekommenderas att endast inaktivera ett samtycke som man inte längre använder. 

Egendefinierade samtycken påverkar inte funktioner i BRP på det sätt som samtycken för massutskick gör.

För egendefinierade samtycken väljer du om samtycket ska vara

  • Aktivt (visas för kund)
  • Om samtycke ska kunna ges i BRP Self service och via BRP API
  • Om samtycke ska kunna återkallas i BRP Self service och via BRP API

Ge och återkalla samtycke

Från BRP Classic

När man har skapat upp ett nytt samtycke så finns dessa tillgängliga vid registrering av person i BRP och BRP Online. I samband med att man fyller i en kunds personuppgifter kan man även klicka i vilka samtycken kunden gett. 

På personlistan kan man sedan göra ett avancerat urval och se vilka som har eller inte har gett ett specifikt samtycke.

Ge och dra tillbaka samtycke via BRP Self Service och BRP API

På varje samtycke finns inställningar för om man ska kunna ge och dra tillbaka sitt samtycke ifrån BRP Self Service och via API. De tre standardsamtyckena kan inte ändras men på alla egendefinierade samtycken kan man med dessa välja att kunden ska behöva komma in till anläggningen för att ge och/eller dra tillbaka sitt samtycke. 

Samtyckesmallar

Kontaktregister > Inställningar > Samtyckesmall

För att en kund ska kunna samtycka i BRP Self Service så krävs det att samtycket har en mall. I mallen skriver man vad det innebär att samtycka och kunden kan då ta del av detta direkt på kundwebben. Samtyckesmallen sätts upp väldigt likt de Meddelandemallar som finns i BRP, man kan ha texter på olika språk och/eller olika texter på olika anläggningar.

 

Visa samtycken i rapporter

Efter att samtycken matats in via BRP Self Service eller genom BRP Classic (via personal) kan rapporten visa valda samtycken. Rapporten kan även användas till elektronisk underskrift.

Observera att rapporten endast visar vilka samtycken som gavs. Samtycken kan inte ändras vid tillfället för underskrift.

För att samtycken ska visas i rapporten behöver rapporten vara skapad med stöd för detta. De rapporter som idag stödjer att visa samtycken är "subscription_contract4.jasper", "subscription_contract4_html.jasper" samt "subscription_contract4_no_html.jasper".

Rapporten behöver även vara konfigurerad att visa detta.

Detta görs genom att, under inställningar > Rapportmallar, markera rapporten samt sätta parametern "showConsent" till "true".

Exempel på hur samtycken visas i rapport:

 

 

 

 

 

 

  • No labels