Child pages
  • SMS
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilläggstjänst för att skicka SMS från BRP

BRP erbjuder möjligheten att skicka SMS från BRP.

För att komma igång, skicka ett mail till consulting@brpsystems.se 

Användningsområden för SMS i BRP

SMS till kund från kundkortet

  1. Gå till personkortets marknadsflik.
  2. Klicka på ikonen som föreställer en mobiltelefon.

Massutskick av SMS från personlistan

  1. Gör en sökning för att hitta de personer du vill skicka SMS till.
  2. Markera personerna.
  3. Gå till Verktyg > SMS.

Påminnelser

För mer information Påminnelse om bokad tjänst / gruppaktivitet

SMS vid inbokning från reservlista

Om man vill att det utöver e-post ska skickas ett SMS till deltagaren när denne blivit inbokad från reservlista


Automatisk uppföljning

För mer information Automatisk uppföljning


  • No labels