Child pages
  • Retention Rate
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förklaring

Retention rate visar hur länge anläggningen lyckas behålla sina medlemmar. Lifetime Value är ett mått på hur länge median kunden är medlem.

Retention rate beräknas genom att först välja ett år och en månad att utgå ifrån med hjälp av rullisterna.
Medlemmar i den valda månaden används för att beräkna grafen, härefter kallade medlemsmängden.

Första månaden i grafen, månad 0, är vald månad. Denna månad är alltid 100% eftersom hela medlemsmängden är medlemmar då. X-axeln visar sedan månader bakåt i tiden och Y-axeln hur många procent av medlemsmängden som fortfarande är medlemmar.
Tidpunkten då exakt hälften av medlemsmängden inte ännu har startat sitt medlemskap kallas för Lifetime Value och visas till höger i grafen.

Filtrering

Det går att filtrera statistiken på:

  • År
  • Månad 
  • Anläggning
  • Åldersgrupp
  • Kön
  • No labels