Child pages
  • Reklamskatt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Använd reklamskatt"

Vissa produkter kan omfattas av reklamskatt. BRP har stöd för att beräkna denna automatiskt på beställningar och fakturor. Reklamskatt är momsgrundande och har samma momssats som produkten.

Systemet avgör baserat på en produkts intäktskonto om reklamskatt ska påföras eller ej. På så vis kan man enkelt kontrollräkna att reklamskatten har beräknats korrekt eftersom beloppet på varje intäktskonto antingen är reklamskattegrundande eller ej.

Steg för steg:

  1. Aktivera Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Använd reklamskatt", starta om BRP.
  2. Gå till Ekonomi > Inställningar > Konton, skapa konto för reklamskatt, ett (1) per momssats.
  3. Gå in på eller skapa intäktskonton som ska användas på reklamprodukter och ange procentsats för reklamskatt samt reklamskattekonto.
  4. Kontrollera att alla reklamprodukter intäktsförs på ett konto som är inställt för reklamskatt.
  • No labels