Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ger möjlighet att ge kunden ett lägre pris mot uppvisade av en rabattkod som gäller under en viss period.

Administrera rabattkoder

För att få administrera rabattkoder (skapa, ta bort, bestämma vilka prislistor och produkter de gäller för) krävs användarrättigheten Rabattkoder. För att ändra rättighet på en roll går du till Kontaktregister - Inställningar - Roller 
Rättigheten ger tillgång till menyvalet Produkter > Inställningar > Rabattkoder
som visar en lista över de rabattkoder som finns inlagda i systemet.

Skapa rabattkod

Tryck på knappen Ny för att skapa en rabattkod och fyll i fälten

FältObligatoriskFörklaringExempel
NamnJaRabattkodens namn, dvs själva kodenSTUDENTKAMPANJ
Rabatt[%]JaHur många procents rabatt koden ger. Ett heltal20
StartJaDatum då rabattkoden ska börja gälla2016-05-01
SlutNejDatum då rabattkoden upphör att gälla2016-05-31
PrislistorJa

De prislistor som rabattkoden gäller för.
Dvs prislistor som kunden måste ha tillgång till för att kunna nyttja rabattkoden.

Student

Ta bort rabattkod

I listan med rabattkoder visar kolumnen Aktiv värdet 'Nej' för de som har upphört att gälla. Tryck på knappen Radera för att ta bort valda rabattkoder. När en rabattkod raderas så försvinner den även från alla produkter som den har kopplats till.  

Koppla rabattkod till produkter

Efter att en rabattkod har skapats så måste den kopplas till produkter som den ska gälla för.

 1. Det görs i produktlistan (under Produkter > Produkter) genom att högerklicka på ett antal produkter och välja 'Koppla rabattkod'. 
  1. Det går även markera flera produkter samtidigt
 2. För att visa samtliga produkter med en viss rabattkod så använd sökfiltret 'Rabattkod:' i produktlistan.
 3. För att ta bort rabattkodskopplingar så högerklicka på produkterna och välj 'Ta bort rabattkoder', 
  1. antingen en enstaka eller alla som är kopplade till produkten.
 4. Inne på produkten under fliken Pris, visas vilka rabattkoder som är kopplade till produkten.
  1.  De kan inte läggas till eller tas bort därifrån.

QR-/Streckkoder

QR- eller streckkoder kan innehålla en rabattkod. För att systemet ska känna igen dem så ska de innehålla prefixet cpn: följt av rabattkodens namn (till exempel cpn:STUDENTKAMPANJ).
Det går att scanna in en QR- eller streckkoderna i kassan (dialogen för inmatning av rabattkoder kan men behöver ej vara öppen för detta).

Tillämpa rabattkoder i kassan

 1. För att få tillämpa rabattkoder på ett köp krävs ingen särskild rättighet utöver tillgång till kassan.
 2. Klicka på knappen  för att öppna en dialog för att manuellt skriva in eller scanna rabattkoder. Inmatade rabattkoder gäller för aktuellt kvitto i kassan, dvs olika kvitton kan ha olika rabattkoder.
 3. Knappen ändrar utseende enligt tabellen nedan. 
 4. Rabatt ges på de kvittorader som rabattkoden gäller för. Endast en rabattkod kan användas per rad. Om mer än en av de inmatade rabattkoderna gäller för en rad så väljs automatiskt den som ger det lägsta priset.
 5. Rader som har fått rabatt markeras med en asterisk* efter produktnamnet. Rabattkoderna i inmatningsdialogen som används markeras även de med *.

 

FärgBetydelse
Inga rabattkoder har angetts.
Det finns angivet rabattkoder som inte matchar något på kvittot.
Kan bero på fel produkter eller avsaknaden av kund med rätt prislista 
Alla angivna rabattkoder används på kvittot.


INLINE67

Rabattkoder på Abonnemang

Vid försäljning av abonnemang i kassan kan rabattkod appliceras.

Rabatten från rabattkoden kommer alltid att gälla på hela första debiteringen. Efter det så gäller det rabatterade priset fram till att prisgarantin går ut för abonnemanget.

Begränsningar

 • Rader med rabattkod kan inte splittas och rabattkoder kan inte tillämpas på splittade rader,
 • På abonnemangsprodukter kan rabattkoder endast tillämpas vid nyuppläggning. 
 • Förlängning av gamla abonnemang kan inte nyttja rabattkoder.
 • Rabattkoder kan ej användas på värdekort av typ summa (presentkort).
 • Rabattkoder kan ej användas på produkter med manuellt ändrat pris.
 • No labels