Child pages
 • R-Card M5
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BRP kan integreras med Rcard M5 som är ett externt system för inpassering.

Förutsättningar

Rcard M5 5.32.002 med licens för DBI extern
Undercentralen behöver en IP-modul.

Varje installation av R-Card M5 behöver en egen server. Flera installationer kan inte samexistera på en server.

När BRP är integrerat med Rcard är det Rcard som är ansvarigt för all in- och utpassage. Passager rapporteras till BRP för att kunna användas i historik (se Passagehistorik) eller statistik (se Besök).

En R-cardläsare kan inte användas för avprickning då det inte går att säkerställa att inpasseringar kommer in tillräckligt snabbt i BRP.

BRP skickar information om vilka kortnummer som är giltiga och vilka kortmallar i Rcard de ska ha.

 

Synkronisering av enskild person

Inpasseringskort registreras på det sätt som är beskrivet här: Kort och armband

En person kan också ändras/tas bort manuellt:

 1. Sök upp aktuellt person (Kontaktregister > Personer alternativt "F9")
 2. Dubbeklicka på personen
 3. Klicka på "Synkronisera"

Om personen har ett giltigt abonnemang kommer den att ändras eller läggas till i Rcard. Om personen inte har ett giltigt abonnemang kommer den att inaktiveras i Rcard.

OBS Personen synkroniseras omedelbart med Rcard-servern men vid kommunikationsavbrott mellan Rcard-server och Rcard-undercentraler så sker synkroniseringen när kommunikationen återupprättats.

Fullständig synkronisering

BRP kommer att regelbundet göra en fullständig synkronisering med Rcard. Normalt sett kommer detta att göras en gång per natt. Kontakta BRPs support om ni vill veta mer om schemaläggningen.

Det går också att manuellt starta en fullständig synkronisering, kontakta BRPs support för att be dem hjälpa till med det. (De går då in i Inställningar > "Portar", markerar en port i listan, högerklickar och väljer "Totalsynk" från menyn.)

Den fullständiga synkroniseringen kontrollerar vilka kort som finns inlagda i Rcard och vilka personer som har giltiga abonnemang i BRP. Kort i Rcard som inte har giltigt abonnemang inaktiveras, kort som har giltiga abonnemang som inte finns i Rcard läggs till och kort där uppgifter (t.ex. rättigheter) har ändrats skickas över Rcard igen.

Felsökning

Kunden kan inte passera in

 1. Kontrollera att personen finns i Rcard.
 2. Om personen finns i Rcard: kontrollera att den har rätt kortmall och kortnummer.
 3. Hart kunden en förfallen faktura? Inställningen "Spärra kort efter antal förfallodagar" påverkar detta. Är rutan tom är det = 0 och kunden plockar bort direkt, även om en ag-faktura är hos BGC. Lämpligt värde är 30 dagar.
 4. Är kundens kort Fryst?

Användare plockas inte bort ur Rcard fast de inte har giltigt kort längre.

 1. Beror på att den användaren är inlagd manuellt i Rcard. BRP kan då inte plocka bort den. Inga användare ska skapas manuellt i Rcard eftersom BRP då inte kan ta bort dem när de inte är kunder längre.

BRP försöker lägga in användare om och om igen via exportfilen.

 1. Beror på att den användaren är inlagd manuellt i Rcard. BRP kan då inte lägga in en användare med samma kortnummer igen. Inga användare ska skapas manuellt i Rcard eftersom BRP då inte kan ta bort dem när de inte är kunder längre.

Inställningar

Se Förklaring av inställningar

Begränsningar

Rättigheter via Entréer synkroniseras inte med Rcard och kan inte användas. Tidigare synkroniserades inte klippkort med det finns stöd för i version > 25.155.

 • No labels