Child pages
  • Projektuppstart
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektmapp och projektdokument skapat i Googledocs.
Mail godkännande och andra kunddokument läggs på googledocs i kundens projektmapp. Kopiera innehållet i malldokumentet och skapa ett nytt i den nya mappen, klistra in innehållet.

BRP Roller genomgångna och satta
Dett avser vem som är systemägare, systemadm, superusers och tekniker samt att de är flaggade i PROD. Kunden behöver förstå att detta är viktigt för deras organisation, likaså vår. Rollerna skall även infogas i projektdokumentet.

Kunden måste ha en utsedd erfaren CFO
Motivera för kunden att i och med ekonomin är så pass integrerad så måste en van ekonomi person (gärna revisor) vara utsedd och närvaranda vid första konfigureringstillfället.

Boka upp utbildningstillfällen. På nästkommande möte finns det ett stark behov av att CFO är med, med kontoplan.
Detta avser bla bla bla

Be om en kortare beskrivning av kundens anläggning och vardag
Viktiga saker är lite vad de arbetar med (träning, gym, pass, bad, PT, massörer etc), antal kunder, antal AG dragningar etc.

Kom överens om driftstart
Detta måste koordineras med supportavdelningen och ska sen infogas i huvudärendet för projektet samt Googlekalendern "BRP".

Informera att allt i systemet är avgörande att ekononomidelarna är korrekt uppsatta och måste prioriteras

Kunden informas att underlag inför kommande möten måste införskaffas innan första tillfälle.

Detta avser primärt milstolparna Bolag, Anläggning och Ekonomi & Konton.

Beställ kundens logotyp

Diskutera periodisering (kräver förberedande åtgärder inför Ekonomi & Konton. http://dok.brpsystems.se/confluence/display/DOK22/Periodisering

Diskutera dimensioner

Diskutera webbokning, appar och förväntningar

Diskutera OCR för vanliga fakturor

Diskutera kundkiosk

Informera kunden att ändringar som utförs kan ha konsekvenser vid multipla anläggningar. En individ måste vara ansvarig för detta.

Informera kunden att flera steg kan kräva test och arbete innan man går vidare med projektet. Förseningar.

Verifiera att kunden har BGC kundnr.

Diskutera kortbetalining butik och web.

Diskutera SMS

Informera att tekniker skall vara på plats och andra relevanta individer tillgängliga den dagen (fastighetsägare etc.).

BRP PL har möte med BRP tekniker.

Verifiera utbildningsmiljön på leveransservern är igång alternativt ASP. Vid ASP lagras detta i Keypass.

Skapa ärende för konvertering.
Lagra ärendenummer i projektets Googledokument.

  • No labels